Zmiany w edukacji dorosłych wsparciem dla rozwoju pracownika
\

Rząd planuje pomóc pracodawcom identyfikować wysokowartościowe umiejętności. Pracodawcy będą mieli lepszy obraz umiejętności dorosłych poprzez nowe propozycje rządu. The Department for Business, Skills and Innovation (Bis) ogłosił plany zmiany systemu edukacji w taki sposób, by umiejętności dorosłych były mierzalne. Umożliwi to pracodawcom i podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dopasowanie programu do potrzeb studentów i wymagań ich pracodawców.

Miara będzie opierała się na trzech kluczowych obszarach - co uczeń zrobił po kursie (otrzymał zatrudnienie bądź kontynuował naukę), jaki postęp został przez niego osiągnięty oraz ile zaczął zarabiać. Planowane zmiany Bis mają dostarczyć studentom i pracodawcom dokładnych informacji o posiadanych kwalifikacjach pracownika oraz pomóc młodym ludziom uzyskać takie umiejętności i doświadczenie, które pomogą im zdobyć pracę, stale rozwijać, a dzięki temu być istotnym ogniwem w rozwoju całej gospodarki.

Opublikowany w kwietniu raport UKCES pokazał, że większa współpraca między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi jest korzystna dla obu stron. Organizacja UKCES ma nadzieję, że zmiana nastawienia na stałą kooperację tych podmiotów stanie się normą i znacząco poprawi sytuację na rynku pracy.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2014/08/15/government-plans-to-help-employers-identify-high-value-skills.aspx

Źródło: www.cipd.co.uk, stan z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.