Osoby aktywne i bierne zawodowo
\

Według GUS, liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale 2014 roku wynosiła 17.419 tys., czyli powiększyła się o 6 tys. osób od IV kwartału 2013 roku i o 184 tys. od I kwartału 2013 roku. Liczba osób biernych zawodowo w I kwartale 2014 roku została oszacowana na 13.613 tys. i zmalała o 8 tys. w relacji do IV kwartału 2013 roku, a o 199 tys. w stosunku do I kwartału roku 2013.

Grupa aktywnych zawodowo jest w miarę stabilna i oscyluje wokół 17 mln. Tymczasem liczba biernych zawodowo rosła od 1993 do 2007 roku, zwiększając się z 11 mln do 14,7 mln. W ostatnich latach zaczęła jednak nieco maleć i od połowy 2011 roku nie przekracza 14 mln, a odnotowane w drugim kwartale 2013 roku wyniki na poziomie 13,7 mln są najniższe od 12 lat.

Więcej: www.rynekpracy.org/x/934435

Źródło: www.rynekpracy.org, stan z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.