Wielu uchodźców wykorzystywanych jest w Niemczech do pracy na czarno jako tania siła robocza -...
30.08.2016
Ograniczenie możliwości weryfikacji przeszłości kryminalnej pracowników wyłącznie do podmiotów...
30.08.2016
Trwa opiniowanie rządowej propozycji zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia...
30.08.2016
Placówki publiczne, które muszą zapewnić Głuchym dostęp do tłumacza języka migowego, coraz częściej...
30.08.2016
Przedsiębiorcy od lat skarżą się na te same bariery: niejasne prawo podatkowe, wysokie koszty pracy...
30.08.2016
Zgodnie z nowymi przepisami w zakładach górniczych nie ma już podziału na dozór średniego i...
PAP
29.08.2016
BHP
Zgodnie z nowymi przepisami w zakładach górniczych nie ma już podziału na dozór średniego i...
29.08.2016
Premier Beata Szydło oraz przedstawiciele rządu, a także związków zawodowych i organizacji...
29.08.2016
Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w niektórych farbach i...
Jarosław Zasada
29.08.2016
BHP
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Państwowa Inspekcja Pracy zbadała sytuację osób zatrudnionych...
Inny
29.08.2016
BHP
Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta spoczywa na placówce...
Maciej Ambroziewicz
29.08.2016
BHP
Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega szczególnej ochronie. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
29.08.2016
Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w kodeksie pracy. Posłowie chcą wydłużyć i ujednolicić...
Agnieszka Rosa
29.08.2016
Duże aglomeracje już dławią się z braku rąk do pracy. Kłopoty zaczynają mieć i firmy w regionach o...
29.08.2016
Od świtu do nocy. Na dwóch zmianach, biorąc nadgodziny i dodatkowe zlecenia. Żeby spłacić kredyt,...
29.08.2016
Pierwszego września zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia...
29.08.2016
Bliscy ofiar, górnicy i mieszkańcy Zabrza upamiętnili w niedzielę ofiary katastrofy w kopalni...
PAP
28.08.2016
BHP
Prawo pracy to dziedzina istotna dla obydwu stron w biznesie - zarówno zatrudnionych, jak i...
28.08.2016
Począwszy od września, wedle zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki...
Inny
28.08.2016
BHP
Na obecnym etapie prac nad jednolitą daniną, która miałaby wejść w życie od początku 2018 roku,...
27.08.2016
Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku do 2000 tys. zł, czyli do 47 proc. przeciętnej płacy w...
26.08.2016