Najważniejsze zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to niemal 500 nowych etatów dla funkcjonariuszy PSP i 26 dla pracowników cywilnych. Nowi strażacy trafią do istniejących już specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jest ich 48, a każda z nich otrzyma nowe wyposażenie. Ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy, którzy pracują w tych grupach obecnie, zostanie dodatkowo przeszkolonych. Szkolenia czekają też nowo przyjętych do służby strażaków.
Rozporządzenie przewiduje także zakup 3 nowych samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz rozpoczęcie współpracy z laboratorium, które będzie analizować przesyłki mogące zawierać niebezpieczne materiały biologiczne.
Projekt stanowi odpowiedź na nowe potrzeby Straży Pożarnej. Wynikają one ze zmian wprowadzonych w 2016 przez Ustawę Antyterrorystyczną. Zgodnie z nimi, krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg) otrzymał nowe zadanie. Ksrg będzie udzielać pomocy podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych obecnością czynników biologicznych (w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym).
Proponowane rozporządzenie reguluje zasady, na jakich podmioty wchodzące w skład ksrg (czyli przede wszystkim Straż Pożarna) będą współpracować z innymi podmiotami i organizacjami w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.
Nowe rozporządzenie usprawni funkcjonowanie ksrg, nie tylko na poziomie planistycznym, ale również na etapie prowadzonych działań ratowniczych, a także ćwiczeń. W obecnych czasach Państwowa Straż Pożarna jest bardzo ważną częścią naszego systemu bezpieczeństwa. Dzięki proponowanym zmianom będzie ona mogła lepiej chronić nas przed zagrożeniami.