Opublikowany tekst jednolity ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226) uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1228),
2) ustawą z 2.12.2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 32)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 8.06.2017 r.
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.