Wśród aktów prawnych, znajdujących zastosowanie w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych,...
Krzysztof Zamajtys
03.05.2010
BHP
Zawartość apteczki znajdująca się w sklepie spożywczym powinna być przede wszystkim uzgodniona z...
Krzysztof Zamajtys
03.05.2010
BHP
Konfederacja Pracodawcw Polskich jest zdania, że należy przeznaczać więcej środkw finansowych na...
Aneta Mościcka
29.04.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Pracownicy pracują w równoważnych normach czasu pracy zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Jest...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
28.04.2010
Zgodnie ze statystykami, każdego dnia podczas wykonywania pracy ginie jedna osoba, a dwie inne...
Inny
28.04.2010
BHP
Niedawno przypominaliśmy obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez...
28.04.2010
BHP
Zarządzanie ryzykiem w HRM nie jest jeszcze tematem popularnym. Tymczasem sprawy pracownicze oraz...
28.04.2010
HR
Jak należy interpretować sformułowanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia...
Roman Majer
28.04.2010
BHP
Według szacunkw stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego...
Aneta Mościcka
27.04.2010
HR
Komentarz dotyczy przewozu drogowego materiałw niebezpiecznych. Wśrd aktw prawnych, znajdujących...
Krzysztof Zamajtys
26.04.2010
BHP
Jak wynika z najnowszego badania MillwardBrown SMG/KRC, przeprowadzonego na zlecenie Polskiej...
Aneta Mościcka
22.04.2010
HR
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej i otrzymaliśmy informację od pracodawcy użytkownika, że...
Joanna Stępniak
21.04.2010
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wśrd pięciu rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny...
21.04.2010
BHP
21.04.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Gdy cudzoziemski pracownik jest zatrudniony u polskiego pracodawcy na podstawie umowy o pracę,...
Michał Culepa
21.04.2010
HR