W Dzienniku Ustaw z dnia 29 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia...
26.05.2010
BHP
W dziale ósmym ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r....
Kazimierz Kościukiewicz
26.05.2010
BHP
Jednym z istotniejszych etapów procesu uzdatniania wody jest dezynfekcja. W Polsce, w ponad 95...
Inny
26.05.2010
BHP
Prywatne usługi medyczne finansowane przez pracodawcę na rzecz swoich pracownikw są zaliczane do...
Prawo.pl
26.05.2010
HR
Komentarz Serwisu BHP dotyczy bezpiecznych warunków magazynowania materiałów niebezpiecznych....
Krzysztof Zamajtys
24.05.2010
BHP
Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce na wózki jezdniowe muszą być wydawane wszystkim osobom...
Krzysztof Zamajtys
24.05.2010
BHP
Komentarz dotyczy problematyki nawiązywania i rozwiązywania umowy o pracę. Scharakteryzowano m.in....
19.05.2010
BHP
Zatrudnienie osb niepełnosprawnych wiąże się dla pracodawcy z pewnymi korzyściami, przede wszystkim...
Joanna Stępniak
19.05.2010
HR
Nawet o tym nie wiedząc, coraz częściej stykamy się z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (w...
19.05.2010
BHP
Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?
Krzysztof Zamajtys
19.05.2010
BHP