Pracodawca ma podać do działu księgowości informację ze stanem na dzień 1 stycznia 2011 r. o ilości...
Iwona Sierpowska
21.07.2011
Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową np....
Łukasz Wawszczak
21.07.2011
BHP
Początkujący przedsiębiorca, u ktrego PIP przeprowadzi pierwszą kontrolę nie zostanie surowo...
Agnieszka Rosa
20.07.2011
HR
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) dalej u.d.l.,...
Krzysztof Zamajtys
20.07.2011
BHP
Do tragicznego wypadku doszło podczas prac elewacyjnych przy dziesięciopiętrowym budynku...
Inny
20.07.2011
BHP
Osoby z ustalonym prawem do emerytury i pobierające to świadczenie, ktre ciągle są aktywne...
Agnieszka Rosa
18.07.2011
HR
22 sierpnia upłynie wprowadzone dla przedsiębiorcw ograniczenie w zawieraniu z pracownikami umw na...
Agnieszka Rosa
15.07.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
W ostatnich latach sytuacja ekonomiczna nie sprzyjała temu, aby firmy inwestowały w działania...
Paweł Berłowski Joanna Turłukowska
14.07.2011
HR
Czy pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu i wykonującemu pracę średnio dwa razy w tygodniu, w tym...
Maciej Ambroziewicz
14.07.2011
BHP
W jaki sposób obliczyć normę czasu pracy dla pracownika pracującego w weekend, zatrudnionego na 3/5...
Joanna Kaleta
14.07.2011
Odzież jest podstawowym i najprostszym do zastosowania środkiem przeciwdziałania szkodliwym wpływom...
Roman Majer
13.07.2011
BHP
Emeryci, ktrzy chcą zachować prawo do emerytury po 1 października, a do końca czerwca nie zdążyli...
13.07.2011
HR
Długotrwała praca z myszką praktycznie niezbędną jako urządzenie wskazujące w środowisku Windows...
Zbigniew Jóźwiak
13.07.2011
BHP