Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić na ubezpieczenie zdrowotne 224,24 zł miesięcznie. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 23 stycznia 2009 r.
Chodzi o wyrównanie wysokości składki zdrowotnej osób opłacających ją z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko wskazuje na to, że Senat przyjmie ustawę bez poprawek. To zaś oznacza, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie równa przez cały rok. Wyniesie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia łącznie z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (nie zaś w poprzednim kwartale, jak dotychczas), ogłaszanego przez prezesa GUS. Od tej kwoty przedsiębiorcy będą ją płacić od stycznia do grudnia. Z tym, że w tym roku zasady te będą stosowane do składek należnych od marca. Wynagrodzenie w czwartym kwartale 2008 r. wyniosło 3322,09 zł. Minimalna podstawa wymiaru to zatem 2491,57 zł. Składka zdrowotna, począwszy od marcowej, wyniesie więc 224,24 zł (9% x 2491,57). Za luty prowadzący firmy zapłacą tyle samo co za styczeń, czyli 215,35 zł.

Źródło: Rzeczpospolita, 19 lutego 2009 r., Magdalena Januszewska