Od lutego pracodawcy mogą składać elektronicznie nowe formularze wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. PFRON podpisał ze spółką Sygnity umowę na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.
Zmiany w funkcjonującym już systemie są konieczne ze względu na nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm). W pierwszej kolejności, na początku lutego 2009 r., fundusz umożliwi elektroniczne składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wniosków o refundację składek dla niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą - mówi Tomasz Leleno, rzecznik PFRON. Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeśli się spóźni, wnioskodawcy przysługują odsetki. Obecnie w systemie SODIR zarejestrowanych jest prawie 50 tysięcy pracodawców, osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.