Jak powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa wrocławskiego magistratu Piotr Fokczyński, w projektowanie WUWY 2, czyli „Nowych Żerników”, zaangażowało się ponad 40 wrocławskich architektów.

Architekcie rozpoczęli prace pod koniec 2011 r. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt spotkań i warsztatów, nad których dyskutowano na temat projektu osiedla. W efekcie powstały propozycje zagospodarowania kilkunastu kwartałów, na które podzielono osiedle.
Jak podkreślił Fokczyński, WUWA 2 ma być miejscem służącym integracji społecznej, a proponowane rozwiązania architektoniczne mają wzmacniać więzi pomiędzy jej mieszkańcami. „Bardzo istotnym elementem projektów są również rozwiązania ekologiczne dotyczące transportu, gospodarki odpadami i wodą” - mówił architekt.

Osiedle powstanie na ponad 50-hektarowej działce w okolicach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i stadionu wybudowanego na piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 r.
Do 2016 r. mają powstać budynki na około 10 hektarach. W pierwszej kolejności będą to kwartały, w których oprócz budynków mieszkalnych powstaną obiekty mające realizować społeczne cele osiedla. Będzie to m.in. dom kultury, przedszkole, żłobek czy dom dla ludzi wymagających opieki. Te inwestycje, z wyłączeniem budowy bloków mieszkalnych, sfinansuje miasto. Na ten cel przeznaczono około 40 mln zł.

Cześć mieszkalna ma być finansowana przez inwestorów, którzy będą mogli korzystać z projektów opracowanych przez architektów. W obrębie osiedla powstaną zarówno duże budynki wielorodzinne, jak i mniejsze jednostki oraz domy jednorodzinne – szeregowe i wolnostojące. Oś kompozycyjną osiedla mają wyznaczać dwa pasy zieleni.

Przedsięwzięcie budowy wzorcowego zespołu mieszkaniowego nawiązuje do wrocławskiego osiedla WUWA, które powstało w 1929 r. i jest perełką architektury modernistycznej. WUWA powstała na obrzeżach Parku Szczytnickiego i terenów wystawowych przy wrocławskiej Hali Stulecia w ramach wystawy "Mieszkanie i Miejsce Pracy" (Wohnung und Werkraum Ausstellung"). Osiedle było odpowiedzią wrocławskich architektów na ówczesne problemy urbanistyki i architektury mieszkaniowej. WUWA jest wzorcowym przykładem modernistycznych budynków mieszkalnych o rożnych gabarytach, standardzie i przeznaczeniu. Na świecie powstało jedynie osiem takich wzorcowych osiedli, a wrocławskie do dziś przetrwało w niemal niezmienionych założeniach urbanistycznych.