Unijne wsparcie trafi w formie niskooprocentowanych kredytów, poręczeń, pożyczek oraz inwestycji kapitałowych do mikro-, małych i średnich firm w postaci wsparcia zwrotnego. Program będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a pośrednikami będzie kilka instytucji z terenu województwa. 

"Zakładamy, że 400 mln zł będzie do dyspozycji zachodniopomorskich przedsiębiorców już od 2017 r." - zapowiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. "Nowością jest, że 63 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone będą na pożyczki dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które planują założyć własną firmę" – dodał. 
"Jeremie 2 jest uzupełnieniem oferty, którą mamy w zakresie przyznawania przedsiębiorcom jednorazowych dotacji unijnych. Dotacje to nie są łatwe pieniądze: nie mogą one finansować wszystkich przedsięwzięć, ale tylko te, które są innowacyjne i dotyczą konkretnej gałęzi gospodarki. Fundusze zwrotne są dla tych, którzy chcą się rozwijać, ale nie są dość innowacyjni dla gospodarki. Pieniądze te ułatwią firmom zrealizować ich zamierzenia inwestycyjne. Będzie to dla nich o wiele bardziej opłacalne niż zwykły kredyt bankowy" - wyjaśnił Geblewicz. 
"Mamy bardzo ambitne plany jeśli chodzi o ilość firm, które otrzymają wsparcie finansowe. Liczymy, że będzie to przeszło 1200 przedsiębiorców w całym naszym regionie" – zaznaczył wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda szacuje, że "do końca 2023 r. blisko 980 osób skorzysta z funduszu zwrotnego otwierając własne firmy". "Odwołując się do dotychczasowych doświadczeń przewidujemy, że powstanie dodatkowo ponad 1100 nowych miejsc pracy" – dodał. O wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej będą mogły starać się m.in. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach. 
Jak poinformował Urząd Marszałkowski, w perspektywie unijnej 2007 – 2013 w ramach Inicjatywy Jeremie przedsiębiorcom zachodniopomorskim przekazano ok. 280 mln zł: środki te wciąż są w obrocie w postaci kredytów, poręczeń, a spłaty trafiają do puli, z której korzystają kolejni przedsiębiorcy. Do tej pory na Pomorzu Zachodnim skorzystało z tych pieniędzy blisko 5,5 tys. firm. Pomorze Zachodnie jest drugim po Wielkopolsce regionem, gdzie pieniądze uzyskały tzw. drugi obrót. 
Dyrektor Zarządzająca w Banku Gospodarstwa Krajowe Patrycja Wolińska-Bartkiewicz dodała, że do tej pory podpisano umowy z czterema województwami; do końca roku w sumie będzie to dziesięć umów na łączną kwotę ok. 4 mld zł.