11 miesięcy na uzyskanie nowych zezwoleń odpadowych

Środowisko

Resort środowiska przypomina posiadaczom decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie ustawy z 2001 r. o odpadach, że styczniowa nowelizacja przesunęła termin ważności tych...

12.02.2015

Przedsiębiorcy będą mogli dokończyć amortyzację

Pozbawienie podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych...

11.02.2015

Nowy program dla start-upów z Polski Wschodniej

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowy program wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. W pierwszej kolejności działanie przewiduje usługi na rzecz osób w wieku...

11.02.2015

MG: w umowie TIPP będzie odrębna regulacja dla MSP

Umowa o Transatlantyckim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji to temat dyskusj w której wziął udział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. TTIP jest pierwszą unijną umową handlową, w której...

11.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski