UE jest na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE. Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, słońca i biomasy pozwoli UE zmniejszyć swoje uzależnienie od importu energii i jednocześnie zwiększyć innowacyjność i poziom zatrudnienia.

Przedsiębiorcy są jednak powściągliwi, jeśli chodzi o zwiększanie inwestycji w energię odnawialną, bo jej przyszłość wciąż jest niepewna, a koszty dość wysokie.

W rezultacie, jeżeli koszty paliw kopalnych nadal będą znacznie niższe od kosztów energii ze źródeł odnawialnych, przewiduje się, że po 2020 r. rynek energii w tej dziedzinie przestanie się rozwijać.

Z myślą o zaradzeniu tym problemom Komisja Europejska opracowała sprawozdanie w sprawie odnawialnych źródeł energii. Zawiera ono analizę sposobów ograniczenia kosztów poprzez bardziej skoordynowane podejście na poziomie unijnym. Równocześnie rozpoczyna ona prace nad przyszłą polityką UE w dziedzinie energii na okres po 2020 r., która umożliwi wzrost innowacji i obniżenie kosztów. Nowa polityka ma stanowić zachętę do długoterminowych inwestycji niezbędnych do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Źródło: www.ec.europa.eu