Z każdym miesiącem rośnie liczba raportów pobranych z Krajowego Rejestru Długów. W II kwartale 2014...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Kampania rządu przeciw umowom śmieciowym spowodowała zaostrzenie kontroli i niesłuszne kary dla...
Inny
04.08.2014
36 proc. mieszkań oferowanych przez deweloperów w największych miastach na koniec II kw. 2014 r....
PAP
04.08.2014
Budownictwo
Czy spółka, która planuje wprowadzać ścieki powstałe w wyniku utrzymania hali poprzez separator...
Ewa Piętowska
04.08.2014
Środowisko
Nie jest możliwe lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy...
Artur Ratajszczak
04.08.2014
Budownictwo
Problematyka odbioru robót budowlanych jest uregulowana bardzo pobieżnie. Na etapie odbioru robót...
Anna Kamińska
04.08.2014
Budownictwo
W kwalifikacji zamierzenia budowlanego w postępowaniu o ocenę odziaływania na środowisko,...
Renata Mosiołek
04.08.2014
Środowisko
Blisko 36 mln zł będzie kosztowała budowa nowoczesnej instalacji do mechaniczno-biologicznego...
PAP
01.08.2014
Środowisko
Od piątku kierowcy jeżdżący drogą krajową nr 1 przez Tychy będą mogli korzystać z całej szerokości...
PAP
01.08.2014
Budownictwo
Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe między wartością z faktury leasingu finansowego a notami...
Radosław Kowalski
01.08.2014
W ponad siedmiu tysiącach latarni w Bydgoszczy zamontowane zostaną oprawy LED-owe, a na słupach...
PAP
01.08.2014
Środowisko
Ok. 40 proc. prac przy budowanie nowej spalarni odpadów komunalnych w Krakowie zostało już...
PAP
01.08.2014
Nowe technologie
Potentat na rynku hodowli norek oskarża ekologów o zniesławienie informuje Gazeta Wyborcza.
PAP
01.08.2014
Środowisko
Polsce grożą olbrzymie kary, a przepisy uszczelniające system przetwarzania starego sprzętu RTV i...
PAP
01.08.2014
Środowisko
Przeniesienie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
01.08.2014
Budownictwo
Ustawodawca przyznał pracownikom prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu...
Jarosław Masłowski
01.08.2014
Czy instalacja może stanowić współwłasność osoby prowadzącej działalność gospodarczą i jej...
Janusz Jerzy
01.08.2014
Środowisko
Prezydent zawetował nowelę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór resortu...
PAP
01.08.2014
Środowisko
Czy organ administracji architektoniczno - budowlanej może podważyć kategorię geotechniczną...
Maciej Jastrzębski
31.07.2014
Budownictwo
W komentarzu opublikowanym w Kompasie Księgowo-Kadrowym Edyta Zaniewicz przedstawia dwa sposoby...
Edyta Zaniewicz
31.07.2014
Zakład posiada prawomocną decyzję środowiskową dla biogazowni o mocy 1050 kW.Czy można wybudować...
Ewa Florkiewicz
31.07.2014
Środowisko
Seminaria mają na celu prezentację nowej pilotażowej usługi doradczo-szkoleniowej KSU, która ma...
Katarzyna Bogucka
31.07.2014
12 mln zł na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gm. Kluczbork przyznał w formie pożyczek WFOŚiGW...
PAP
31.07.2014
Środowisko
Od piątku, po ponad roku od obowiązywania w Polsce nowego systemu odbioru i zagospodarowywania...
PAP
31.07.2014
Środowisko
Przebudowa strefy Rondo-Rynek w Katowicach powinna być zakończona do końca 2015 roku - poinformował...
PAP
31.07.2014
Budownictwo
Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy można złożyć do ZUS deklarację, czy chcemy, by część naszej...
PAP
31.07.2014
W jaki sposób dokonać spisu z natury, w związku z zakończeniem działalności?
Sebastian Twardoch
31.07.2014
Czy firma importująca używany sprzęt w przypadku przekazania go jako odpad lub w momencie naprawy...
Maria Duczmal
31.07.2014
Środowisko
Czy oświadczenie zainteresowanego nabyciem prawa do instalacji może być rękojmią prawidłowego...
Janusz Jerzy
30.07.2014
Środowisko
Wprowadzenie systemu ryczałtowego do określania wartości świadczenia polegającego na użytkowaniu...
Jolanta Mazur
30.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski