Pytanie
Według rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (...), wyłącznik prądu powinien posiadać obiekt powyżej 1000 m[3]kubatury. Budynek został oddany do użytku w roku 1993, czyli przed wejściem w życie tych przepisów, ale właściciele uznali, że taka instalacja podniesie poziom bezpieczeństwa w obiekcie i zdecydowali się ją wykonać. Główny wyłącznik prądu został wykonany przez specjalistyczną firmę elektro-instalacyjną, jednak nie ma pewności, kto powinien go konserwować i wydawać coroczne protokoły z jego sprawności technicznej.
Czy to może być ta sama firma, czy jakiś inny elektryk z uprawnieniami (jakimi?), czy też osoba (organ) z uprawnieniami Straży Pożarnej?
Kto jest uprawniony do dokonania oględzin, badania oraz konserwacji przeciwpożarowego (głównego) wyłącznika prądu w obiekcie?