Pytanie
Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.
Czy wystawienie karty zgonu dla osoby, która nie chorowała i nigdy się nie leczyła (zmarła w podeszłym wieku) lub zgon jest stwierdzany przez osobę, która nie leczyła chorego w ostatniej chorobie i nie ma innego lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu i lekarz nie był wzywany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania oraz nie jest osobą, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, może obciążać rodzinę zmarłego pacjenta, która wezwała lekarza w celu stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu?
Czy lekarz, który nie leczył chorego i nie jest powołany do tych czynności przez właściwego starostę może odmówić wystawienia karty zgonu?