Pytanie
Czy i w jakim zakresie oraz na jakiej podstawie prawnej spółki Skarbu Państwa podlegają / nie podlegają obowiązkowi zawierania umów w trybie zamówień publicznych, w szczególności w związku z faktem, że Skarb Państwa nie jest wymieniony w katalogu jednostek sektora finansów publicznych?
Czy jest różnica w odpowiedzi, w zależności od tego czy chodzi o zamówienie sektorowe czy inne?
Czy spółka Skarbu Państwa zlecająca usługi związane z projektowaniem nowych mocy wytwórczych w energetyce (bez związku z dystrybucją i przesyłem) musi je zlecić w trybie zamówień publicznych?