Pytanie
Kiedy ulegnie rozwiązaniu umowa na zastępstwo, jeżeli została zawarta na czas nieobecności pracownika X, a ten po urlopie macierzyńskim wykorzystuje jeszcze urlop wypoczynkowy, który kończy się w piątek, sobota i niedziela jest dniem niepracującym. Pracownik X wraca zatem do pracy w poniedziałek.
Czy umowa rozwiąże się w piątek, tj. w ostatnim dniu urlopu wypoczynkowego zastępowanego pracownika?
Czy dopiero w niedzielę, tj. dzień przed powrotem pracownika X do pracy?
Czy mamy obowiązek wpisywać do treści umowy na zastępstwo, że strony przewidują jej wcześniejsze wypowiedzenie za 3-dniowym okresem wypowiedzenia?
Czy jeżeli takiego zastrzeżenia nie zapiszemy w umowie na zastępstwo mamy prawo taką umowę wypowiedzieć?
Art. 33 k.p. dotyczy jedynie umów o pracę na czas określony trwających powyżej 6 miesięcy, ale spotkaliśmy się z interpretacją, że umowa na zastępstwo może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem tylko jeśli w jej treści strony zastrzegły możliwość wypowiedzenia.