Pytanie
Firma jest czynnym podatnikiem VAT oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi pełną księgowość Pracownicy zatrudnieni w firmie użytkują samochody służbowe zarówno dla celów służbowych jak i prywatnych. Każdy z pracowników jest obciążany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i składkami ZUS od nieodpłatnego świadczenia. Wartości te wyliczane są na podstawie stawek rynkowych wynajmu określonych marek samochodów i procentu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych określonego przez użytkownika danego samochodu.
Czy koszty związane z eksploatacją samochodu (koszty naprawy, amortyzacji, ubezpieczenia itp. pokrywane przez firmę (koszty paliwa wykorzystywane na cele prywatne pokrywane są przez pracowników) mogą być w całości zaliczane do kosztów podatkowych?
Czy jeżeli z zawartej z pracownikiem umowy będzie wynikać, że świadczenie nieodpłatne z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych jest elementem wynagrodzenia, od którego płacone są składki ZUS oraz podatek dochodowy os osób fizycznych, będziemy mogli całość kosztów dotyczących użytkowania samochodów (w tym amortyzację) zaliczyć w koszty podatkowe?