Przy czym procentowo w stosunku do powierzchni procentowej całego budynku będą one stanowić 30%. Budynek nie zmieni kategorii określonej w prawie budowlanym.


Czy nowa funkcja - gabinety lekarskie służące celom opieki zdrowotnej, będzie łamała zakaz ustalony w planie miejscowym?

Odpowiedź

Gabinet lekarski należy uznać za obiekt służby zdrowia, zatem jest on na danym terenie niedopuszczalny.

Gabinetu lekarskiego nie sposób bowiem uznać jedynie za obiekt służący obsłudze administracyjno-technicznej obiektów służby zdrowia.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .