Pytanie
Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego w czerwcu 2011 r. Firma narzuciła sobie w systemie, że za okres czerwiec 2011 r. - maj 2014 r. ma prawo do zwolnienia z FP i FGŚP na tą osobę. W 2013 r. pracownica urodziła drugie dziecko i po wykorzystanych urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim i 8 tygodniach urlopu rodzicielskiego wróciła do pracy na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1200,00 zł brutto jednocześnie łącząc to z 1/2 urlopu rodzicielskiego.
Czy w tej sytuacji firma ma obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP od tego wynagrodzenia?