Pytanie
Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową. W miesiącu styczniu 2014 r. otrzymał podwyżkę stawki z 10 zł na 11 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w miesiącu styczniu 2014 r. (28 stycznia - 1 dzień urlopu) do podstawy bierzemy wynagrodzenie za miesiąc listopad 2013 r., październik 2013 r., wrzesień 2013 r. wypłacone kolejno grudzień 2013 r., listopad 2013 r., październik 2013 r. przeliczone o podwyżkę stawki. Do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w miesiącu lutym 2014 r. (27 lutego - 1 dzień urlopu) do podstawy bierzemy wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2013 r., listopad 2013 r., październik 2013 r. wypłacone kolejno w styczniu 2014 r., grudniu 2013 r., listopadzie 2013 r.
Czy obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w lutym 2014 r. podstawę za grudzień należy również przeliczyć o podwyżkę stawki?
Czy prawidłowe jest grudzień - bez przeliczenia, listopad i październik - przeliczony o podwyżkę stawki?