Program COSME jest ofertą Komisji Europejskiej ukierunkowaną na podniesienie poziomu...
Inny
25.11.2015
Europejska Federacja Deweloperów (UEPC) zaapelowała do decydentów na szczeblu UE i krajowym , aby...
Inny
25.11.2015
Budownictwo
Publikacja Proces inwestycji budowlanych zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych...
Karol Kozłowski
25.11.2015
Budownictwo
Ponad 60 proc. mikro-, małych i średnich firm jako najważniejsze wyzwanie na 2016 rok wskazuje...
Inny
25.11.2015
W budynkach wielorodzinnych nie da się precyzyjnie przeprowadzić granicy, która będzie oddzielać...
Sara Oziemska
25.11.2015
Budownictwo
Mimo szeregu rygorów związanych z dopuszczalnością wykorzystania odpadów powstających w wyniku...
Michał Behnke
25.11.2015
Budownictwo
Tworzenie produktów, które po wyrzuceniu rozkładają się jak organiczne odpady, to jeden ze sposobów...
PAP
25.11.2015
Nowe technologie
W części opisowej operatu wodnoprawnego podaje się podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie...
Lucyna Osuch - Chacińska
25.11.2015
Środowisko
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo nie musi mieć takich samych warunków...
Małgorzata Skibińska
25.11.2015
Istnienie okien i drzwi w ścianie znajdującej się bezpośrednio przy granicy z nieruchomością...
Sara Oziemska
24.11.2015
Budownictwo
W obecnie obowiązujących przepisach nie zawarto ani definicji miejsca postojowego, ani miejsca...
Michał Bursztynowicz
24.11.2015
Budownictwo
Zainteresowanie zakupem nowych mieszkań jest w tym roku na tyle duże, że deweloperzy mogli pozwolić...
Inny
24.11.2015
Budownictwo
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, ale osiągający stosunkowo niskie obroty, może...
Łukasz Matusiakiewicz
24.11.2015
Od przyszłego roku zaostrzą się kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Jednak banki mają...
Inny
24.11.2015
Budownictwo
Firmy leasingowepracują nad rozwojem oferty leasingu konsumenckiego, dzięki któremu osoby prywatne...
Inny
24.11.2015
W tym roku do ZUS wpłynęło ponad 37 tys. wniosków orozłożenie należności na raty. Bez rozpoznania...
Marta Schodzińska
24.11.2015
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej....
Inny
24.11.2015
Środowisko
Szybko rosnąca liczba aut na drogach i ograniczone zasoby tradycyjnych paliw, które starczą tylko...
Inny
24.11.2015
Środowisko
Inwestycje na rynku odpadów napotykają w Polsce na podobne bariery jak w innych branżach. Do...
Inny
24.11.2015
Środowisko
Ustawa wyznacza zadania organów administracji geologicznej, którymi są minister właściwy do spraw...
Agnieszka Cybulska
24.11.2015
Środowisko
Ministerstwo środowiska zaprasza do konsultacji społecznych projektu założeń do planu eduEKO 2020:...
Inny
23.11.2015
Środowisko
Od 1 września 2015 r. obowiązują przepisy dotyczące centrów obsługi podatników w ramach nowej...
Sławomir Liżewski
23.11.2015
Małe i średnie firmy
Z danych statystycznych ZUS wynika, że w tym roku zagrożonych upadkiem może być nawet o 20 proc....
Inny
23.11.2015
Zaledwie 3 procent polskich firm jest gotowe na wprowadzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego wynika z...
Inny
23.11.2015
Ekspert Serwisu Budowlanego wyjaśnia, czy z uwagi na fakt, iż instalacje wewnętrzne nie wymagają...
Mariola Pacholak
23.11.2015
Budownictwo
Obowiązujące od 25 października nowe przepisy wprowadziły nowe zasady partycypacji w Towarzystwach...
Henryk Gawroński
23.11.2015
Budownictwo
Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć...
Paweł Sosnowski
23.11.2015
Środowisko
Technologie zgazowania węgla, czyli przemiany węgla w paliwo gazowe, mogą być atrakcyjne...
PAP
23.11.2015
Nowe technologie
W sprawach dotyczących wpisu praw w księdze wieczystej, jak również w procesach o uzgodnienie...
Aleksandra Partyk
20.11.2015
Budownictwo
Czy mogę posługiwać się dwiema różnymi pieczątkami: jedną na pensjonat, imię i nazwisko a drugą na...
Marek Jurek
20.11.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski