Ocena skuteczności obowiązującej legislacji unijnej, czyli tzw. Fitness Check, jest przeprowadzana na różnych obszarach we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach Fitness Check wśród wybranych instytucji i firm zarejestrowanych w EMAS zostało przeprowadzone badanie dotyczące różnych aspektów implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Celem badania było zebranie pozytywnych lub negatywnych przykładów wdrożenia legislacji dotyczącej EMAS w Europie. 70% ankietowanych organizacji EMAS stwierdziło, że system pomaga im osiągnąć lepsze lub znacząco poprawione wyniki dotyczące efektywności energetycznej, wykorzystania materiałów, zużycia wody i produkcji odpadów. To pokazuje, że rejestracja w systemie EMAS ma kluczowe znaczenie w zmniejszeniu wpływu konsumpcji i produkcji na środowisko naturalne.

– Wyniki Fitness Check można traktować jako swego rodzaju nowe otwarcie dla EMAS w Europie. Szczególnie cieszy, że Komisja Europejska otwarcie deklaruje chęć lepszego wykorzystania EMAS wśród europejskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgodnie z zapowiedziami będzie się to odbywało w ścisłej korelacji z wdrażaniem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Maciej Krzyczkowski z GDOŚ, odpowiedzialny za EMAS w Polsce.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 28.07.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami