Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa, rośnie również zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska. Uczestnicy wielu procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych muszą liczyć się dziś z coraz surowszymi wymaganiami ochrony środowiska, co z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska staje się niezbędnym elementem wykształcenia kadry menedżerskiej. Bez takiej znajomości nie sposób podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Celem studiów podyplomowych „Prawo ochrony środowiska” realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska. Wykłady prowadzone są przez wybitnych praktyków – ekspertów z kancelarii prawniczych, urzędników sektora ochrony środowiska oraz reprezentantów biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw i spółek odpowiedzialnych za stosowanie i przestrzeganie prawa ochrony środowiska, pracowników spółek doradczych, pracowników sektora samorządowego oraz innych osób, które w pracy zawodowej stosują prawo ochrony środowiska.

Program przygotowuje słuchaczy do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki, organach administracji, kancelariach prawniczych i firmach konsultingowych.

MBA Energetyka
Energetyka należy do strategicznych sektorów każdej gospodarki, dlatego też ważne, aby osoby działające w tym obszarze, nieustannie stawiały na rozwój swoich kompetencji. Program „MBA Energetyka” realizowany na Uczelni Łazarskiego daje możliwość podniesienia kwalifikacji, bardzo ważnych podczas rozwoju kariery każdego menedżera w branży energetycznej. Studia uwzględniają specyfikę mechanizmów rynkowych oraz funkcjonujących na nim podmiotów, a także dynamikę zachodzących zmian w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i technologicznym. Niewątpliwie atutem programu jest przekazywanie wiedzy przez wykładowców z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i energetyce, a także duża ilość zajęć interaktywnych i praktycznych, case-ów, ćwiczeń.

MBA Energetyka to trzysemestralny program dla kadr kierowniczych i kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić oraz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami organizacji.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stroniewww.ckp.lazarski.pl.