Jak poinformował Jacek Grabarski z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, zarząd województwa zaakceptował w środę wniosek Łodzi o przyznanie dofinansowania na rewitalizację obszarową.

Kwota 50 mln zł stanowi pierwszą transzę środków unijnych, przeznaczonych przez zarząd województwa na planowaną przez miasto rewitalizację obszarową. Przyjęty wniosek dotyczył pierwszego z ośmiu działań, które mają być realizowane na zdegradowanych obszarach Łodzi.

Zgodnie z wnioskiem, za przyznane pieniądze prowadzone będą inwestycje na terenie ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Kilińskiego, Nawrot i Tuwima, a także w obrębie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 115. Projekt obejmuje m.in. przebudowę ul. Nawrot i ul. Sienkiewicza, a także przebicie wewnątrz kwartału ulic i budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej - będzie miała ona formę woonerfu z ograniczonym ruchem drogowym i dużą ilością zieleni.

W wyznaczonym kwartale ulic prowadzone będą także kompleksowe remonty należących do miasta kamienic - w zależności od potrzeb obejmujące też prace konserwatorskie, restauracyjne, a także rozbudowę bądź przebudowę obiektów. W projekcie uwzględniono wprowadzenie nowych funkcji budynków - obok lokali mieszkalnych i usługowych, powstaną mieszkania chronione, pracownie twórcze, miejsca obsługi mieszkańców i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rewitalizacja obejmie park im. Sienkiewicza, Pasaż Schillera i Plac Komuny Paryskiej, gdzie powstaną miejsca rekreacji i ograniczone zostaną bariery architektoniczne.

Rewitalizacja obszarowa Łodzi obejmie docelowo 1783 ha, czyli ponad 6 proc. całkowitej powierzchni miasta, który zamieszkuje ok. 22 proc. jego populacji, czyli ponad 152 tys. osób.

Działania w centrum miasta, podzielonym na osiem obszarów rewitalizacji, będą kompleksowe i obejmą całe kwartały ulic, wiążąc się z gruntownymi remontami budynków, ulic, placów, tworzeniem nowych przebić komunikacyjnych i terenów zielonych. Pierwsze przetargi na prace rewitalizacyjne ogłoszono w styczniu br.

Według szacunkowych wyliczeń przedstawionych w Gminnym Programie Rewitalizacji całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2017-2026 wyniesie ok. 3,6 mld zł, przy wkładzie z budżetu miasta - 1,7 mld zł. (PAP)