Akademię Rynku Nieruchomości tworzą 4 programy:

Wycena Nieruchomości – studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego obszaru. Słuchacze po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki zawodowej mogą ubiegać się na podstawie egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości (licencji Rzeczoznawcy Majątkowego).

Zarządzanie Nieruchomościami – program studiów jest przeznaczony w szczególności dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, a także osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi (lub są pracownikami tych przedsiębiorstw) oraz firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i innych kandydatów na zarządców nieruchomości. Certyfikat ukończenia studiów stanowi dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Studia są też ciekawą propozycją dla adwokatów i radców prawnych, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną tego rodzaju podmiotów. Program umożliwia także przystąpienie do egzaminu i uzyskanie tytułu zarządcy nieruchomości w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami – w trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii. Program jest też ciekawą propozycją dla adwokatów i radców prawnych. Studia umożliwiają także przystąpienie do egzaminu i uzyskanie tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Prawo deweloperskie i mieszkaniowe – celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością deweloperską np. jako kadra zarządzająca przedsiębiorstw deweloperskich czy jako ich pracownicy. Studia są też ciekawą propozycją dla adwokatów i radców prawnych, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną tego rodzaju podmiotów.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni praktycy i kadra akademicka, zapewniając możliwości kształtowania i podnoszenia zawodowych kompetencji, potrzebnych na stale zmieniającym się oraz wymagającym rynku pracy i rynku nieruchomości.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Wszystkie programy Akademii Rynku Nieruchomości trwają 2 semestry. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Zajęcia są tak planowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie trzech kierunków studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Przy wyborze takiej ścieżki kształcenia można uzyskać zniżkę w wysokości 40% w czesnym na kolejny kierunek (drugi i trzeci).

Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl.