Osoba fizyczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. produkującej meble. Prowadzi też działalność...
Ekspert księgowo-kadrowy
07.01.2012