O zwrot VAT mogą się starać osoby fizyczne, które budują dom lub remontują mieszkanie. Obejmuje to jednak tylko te towary, na które stawka VAT wzrosła od 1 maja 2004 r. z 7 do 22%. Ich wykaz zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
Podatnicy mają najwięcej problemów z ustaleniem, czy za dany materiał przysługuje im zwrot. Utrudnieniem może być brak symbolu PKWiU na fakturze. Sprzedawcy nie muszą umieszczać tych symboli, jeśli materiały są opodatkowane 22% VAT. Problem polega na tym, że posługują się niejednolitymi, często skróconymi, nazwami towarów. Dlatego w praktyce najlepiej poprosić przy zakupie o wpisanie PKWiU.

źródło: Rzeczpospolita, 8 września 2008 r.