Lewiatan proponuje niższe stawki za nadgodziny

Poprzez obniżenie stawek za nadgodziny, które są w naszym kraju zbyt wysokie w porównaniu z innymi państwami, zmniejszymy koszty pracy i zwiększymy liczbę nowo tworzonych miejsc pracy - uważa PKPP...

21.03.2013

Ekspert oszacował wartość polskich lasów

Środowisko

Drzewostan oraz grunty polskich lasów są warte ok. 200 mld zł, ale biorąc pod uwagę społeczną, edukacyjną i gospodarczą użyteczność lasów, ich wartość sięga prawie biliona złotych - uważa szef...

21.03.2013

U radców kolejny konkurs "Innowacyjna kancelaria"

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz kolejny ogłasiła konkurs Innowacyjna Kancelaria. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział zainteresowane kancelarie radców prawnych lub kancelarie...

21.03.2013

TK rozpoczął badanie skarg na reorganizację sądów

Pełny skład Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął w czwartek badanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów ustawy o sądach, na mocy których minister Jarosław Gowin wydał rozporządzenie reformujące...

21.03.2013

Spółki pracownicze w przekształceniach SP ZOZ-u

Rok 2013 jest pierwszym, w którym podmioty tworzące, zgodnie z art. 216 ustawy o działalności leczniczej, będą podejmowały decyzje w sprawie ewentualnej zmiany formy organizacyjno-prawnej...

21.03.2013

Znana architekt pozywa Warszawę za hałas z klubu

Precedensowy proces zaczyna się przed stołecznym sądem. Znana architekt, mieszkanka warszawskiego Powiśla, prof. Ewa Kuryłowicz pozywa miasto za narażanie jej na hałas z klubu Cud nad Wisłą.

21.03.2013

Sześć osób blokuje inwestycję wartą 250 mln zł

Samorząd terytorialny

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzy cztery odwołania dotyczące scalania gruntów niezbędnego do budowy 73-hektarowej szklarni pod Opolem. Inwestycję wartą 250 mln zł blokuje sześć osób, które...

21.03.2013

SLD zaskarżył ustawę śmieciową do TK

Środowisko

SLD złożył do TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. ustawy śmieciowej, która nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi -...

21.03.2013