W dniu 13 marca br. o godz. 11:00 w Gliwicach w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędzie się spotkanie promujące podręcznik genderowy pt. „Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli”. Podręcznik został przygotowany i wydany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta.
Przeprowadzone zostaną także dwugodzinne warsztaty na temat metod pracy z podręcznikiem. Podobne spotkania promocyjne w formie debaty i warsztatów planowane są również w innych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie i Katowicach.
Zebrane w podręczniku scenariusze ćwiczeń opracowane zostały przy aktywnym udziale nauczycielek i nauczycieli z regionu Górnego Śląska na podstawie przeprowadzonych w ciągu trzech lat warsztatów w ramach projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce”.
Więcej informacji o podręczniku na stronie: http://www.haus.pl/pl/opis/19_10_07_7.html
Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniem mogą uzyskać informacje u menedżerki projektu p. Iwony Ignasiak, e-mail: mlodziez@haus.pl

źródło: Głos Nauczycielski, 4 marca 2008 r.