Urodzenie potomka za granicą nie wyklucza prawa do becikowego w naszym kraju. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, niezależnie od wysokości dochodów rodziny.
Wniosek rodzic składa w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin potomka w gminie, w której mieszka. Przepisy mówią, że w okresie zasiłkowym uprawniony musi mieszkać na terenie Polski. Sprawa jest prosta, jeśli oboje rodzice to Polacy na stałe tu mieszkający. Gorzej, gdy jedno jest cudzoziemcem, a dziecko przebywa za granicą.
Wówczas liczy się to, czy dana osoba przebywa w kraju w okresie, w którym ma prawo ubiegać się o becikowe (czyli w pierwszym roku życia dziecka). Jeśli oświadczy, że mieszka w Polsce, tzn. tutaj znajduje się jej „centrum interesów życiowych”, to ma prawo do becikowego. Ocena sytuacji należy do przyznającej świadczenia gminy. Trzeba pamiętać, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to świadczenie podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 1 marca 2009 r.