Kraków: warsztaty o promocji nauki

Wydarzenia

Jak naukowiec może przygotować się do rozmowy z dziennikarzem? Co decyduje o sukcesie strony internetowej o nauce? Jak zachwycić słuchaczy swoją brawurową prezentacją? Naukowcy, doktoranci i...

20.02.2013

W Polsce jest 23 tys. zagranicznych studentów

W Polsce studiuje ok. 23 tys. cudzoziemców, z czego ponad 6 tys. to osoby, które deklarują polskie pochodzenie lub narodowość - poinformował we wtorek resort nauki na posiedzeniu senackiej Komisji...

20.02.2013

MEN: mniej przestępstw w szkołach

O 11 proc. zmniejszyła się w 2012 r. w stosunku do roku 2011 r. liczba przestępstw odnotowanych na terenie szkół i placówek oświatowych; zmniejszyła się też o 17 proc. liczba przestępstw popełnionych...

20.02.2013

Małe OPP zamieszczą uproszczone sprawozdanie

Organizacje pożytku publicznego (OPP), których przychód w danym roku nie przekroczy 100 tys. zł zamieszczą w na stronie ministerstwa pracy roczne uproszczone sprawozdania merytorycznego ze swojej...

20.02.2013

Pierwsza Dama na budowie Szpitala Pediatrycznego WUM

Małżonka prezydenta Anna Komorowska odwiedziła we wtorek budowę Szpitala Pediatrycznego WUM. Oceniła, że przez rok na budowie nastąpił ogromny postęp. Wyraziła nadzieję, że rodzice i dzieci jak...

20.02.2013

Uczelnia stworzy z miastem przedszkole

Samorząd terytorialny

Uniwersytet Opolski wraz z miastem Opole chcą stworzyć przedszkole dla 80 dzieci studentów i pracowników uczelni. Opiekunami w placówce byliby absolwenci kierunków pedagogicznych, dzieci miałyby być...

20.02.2013

Od dziś zmieniają się zasady udziału w przetargach

Możliwość wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz zmiany w kwestii kar dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia...

20.02.2013

Zadłużony szpital w Kielcach zapowiada grupowe zwolnienia

Samorząd terytorialny

Likwidację 70 z 273 łóżek i zwolnienie blisko stu pracowników zakłada plan restrukturyzacji szpitala dziecięcego w Kielcach zaproponowany przez dyrekcję placówki. W środę plan restrukturyzacji ma...

20.02.2013