Majówka raczej bez opóźnień - rząd odwołuje ograniczenia lotów

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Dzięki porozumieniu zawartemu z kontrolerami ruchu lotniczego 1 maja br. nie wejdzie w życie rozporządzenie, które miało ograniczać dostępność służb żeglugi powietrznej oraz obniżać deklarowaną pojemność lotnisk w Modlinie i na lotnisku Chopina w Warszawie. W związku z tym mniej samolotów miało startować i lądować z tych portów. Porozumienie obowiązuje do 10 lipca.

29.04.2022

Prokuratorzy nie chcą rozdzielenia ich wynagrodzeń od sędziowskich

Prokuratura

Przyjmujemy z najwyższym zaniepokojeniem propozycję zrywającą z ustawową zasadą równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów - brzmi uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Związkowcy nie mają wątpliwości, że jeśli przepisy wejdą w życie, 90 proc. prokuratorów będzie mieć gorszą sytuację finansową niż sędziowie na tym samym szczeblu.

29.04.2022

Wspólnoty mieszkaniowe bez obowiązku zapewnienia dostępności

Pomoc społeczna Nieruchomości

W ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie będzie zmian zmierzających do nałożenia na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku zapewnienia dostępności. Obowiązek taki mają określone w ustawie podmioty publiczne i na razie to się nie zmieni.

29.04.2022

Już 100 tys. osób z Ukrainy pracuje na mocy specustawy

Rynek Prawo pracy Ukraina

Uciekający przed wojną obywatele Ukrainy znajdują zatrudnienie w Polsce. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że pracę ma już ponad 100 tys. osób. Dzięki rządowej specustawie mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń.

29.04.2022

ZUS 2 maja pracuje krócej, ale online bez ograniczeń

Ubezpieczenia społeczne

W poniedziałek, 2 maja, sale obsługi klientów w placówkach ZUS oraz Centrum Obsługi Telefonicznej będą czynne do godz.15:00. Bez ograniczeń można załatwiać sprawy w ZUS przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

29.04.2022

Kancelaria MKZ Partnerzy ze zmienionym logo i nowym modelem zarządzania

Rynek

Przekształcenie formy prawnej, nowy znak graficzny oraz odejście od tradycyjnego modelu zarządzania Kancelarią, to efekt zakończonego procesu przeobrażeń warszawskiej Kancelarii MKZ Partnerzy. W wyniku przekształcenia dotychczasowej spółki partnerskiej, Kancelaria działa teraz w formie spółki komandytowej Michalak Kosicka-Polak i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

29.04.2022

Niedzielski: w połowie maja zniesiemy stan epidemii w Polsce

Koronawirus

W połowie maja zniesiony zostanie stan epidemii w Polsce, pozostanie stan zagrożenia epidemicznego – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że znikną wszystkie ograniczenia. Pozostaną maseczki w placówkach medycznych

29.04.2022

Szpital MSWiA ma być instytutem - związkowcy pytają, dlaczego bez konsultacji

Prawo pracy Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przekształcić swój Centralny Szpital Kliniczny w Państwowy Instytut Medyczny. Projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych, ale tylko do 10 instytucji. Związkowcy reprezentujący resortową służbę zdrowia obawiają się, że projekt ustawy będący podstawą przekształcenia może doprowadzić do restrukturyzacji zatrudnienia i zmiany schematu organizacyjnego.

29.04.2022

Sądy do spłaszczenia, więcej nadzoru nad sędziami, Izba Dyscyplinarna ma zostać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W projektach wprowadzających zmiany przygotowywane w strukturze sądów i jednolity status sędziego znalazło się większość kwestionowanych przepisów dotyczących sędziowskich dyscyplinarek. Przeniesiono tam m.in. regulację w myśl, której niedopuszczalne jest ocenianie czy dany sędzia został powołany zgodnie z prawem. A do czynności prezesa sądu ma należeć wizytacja i lustracja referatu konkretnego sędziego lub referendarza.

29.04.2022

Tarcze finansowe PFR spełniły swą rolę, ale część subwencji do zwrotu

Prawo gospodarcze Koronawirus Tarcza finansowa

Kolejne fale koronawirusa siały spustoszenie nie tylko na szpitalnych oddziałach, ale też w gospodarce. Państwo nie pozostało bierne i dla wsparcia firm oraz ochrony miejsc pracy uruchomiło Tarcze finansowe. Programy te co do zasady zrealizowały swój cel, ale nie obyło się bez problemów. Wiele przedsiębiorstw może liczyć na umorzenie subwencji, ale niektóre będą musiały je zwrócić.

29.04.2022

W zatrudnianiu personelu pomocniczego bez zmian, choć pacjenta obsłuży starsza salowa

Prawo pracy Opieka zdrowotna

Nie wiadomo, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza uregulować problemy związane z zatrudnieniem personelu niemedycznego, ani czy zamierza podjąć jakiekolwiek działania w zakresie outsourcingu w służbie zdrowia. Wiceminister Piotr Bromber choć miał o tym dyskutować z posłami, zadeklarował jedynie, że sanitariusz i salowa z 3-letnim doświadczeniem będą mogli być zatrudnieni na stanowisku starszy sanitariusz i starsza salowa.

29.04.2022

Kobiety będą bronić Ojczyzny dobrowolnie, a obowiązkowo tylko niektóre

Administracja publiczna Wojsko

Ustawa o obronie Ojczyzny nie przewiduje obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet ani obowiązkowej kwalifikacji. W armii mogą służyć dobrowolnie. Przepisy zostawiają jednak furtkę do kwalifikacji wojskowej kobiet, ale tylko tych o określonych umiejętnościach i specjalizacjach. Ale w czasie wojny możliwy jest szerszy zaciąg ochotniczy do obrony kraju.

29.04.2022

Covidowe budowy do rozbiórki, ale legalizacja też możliwa

Budownictwo Koronawirus

Inwestorzy, którzy poszli drogą na skróty i budują rzekomo covidowe domy oraz bloki, masowo przegrywają w sądach. Nie chcą jednak ich dobrowolnie rozbierać. Na wokandach więc wysyp spraw egzekucyjnych. Niektórzy też próbują zalegalizować swoje inwestycje. W nie każdym przypadku jest to jednak możliwe i słono kosztuje. Wiele będzie też zależało od determinacji organów nadzoru budowlanego.

29.04.2022

Raport o stanie gminy – milczący obowiązek radnych

Samorząd terytorialny

Wprowadzony w 2018 roku obowiązek raportowania o stanie gminy nie przyjął się na poziomie lokalnym. I choć gminy wywiązują się z ustawowego minimum, to gorzej z treścią raportów. Wiele ma formę przeładowanych liczbami sprawozdań, przez które trudno przebrnąć mieszkańcom. Uchwalane są zazwyczaj bez dyskusji radnych i przy małym zaangażowaniu społecznym. O raporcie o stanie gminy piszemy w najnowszym Legal Alert.

29.04.2022

Maląg: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może być podnoszone dwukrotnie

Zarządzanie oświatą

W 2023 r. płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie - poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.

28.04.2022

RPD chce definicji opieki naprzemiennej i kary za utrudnianie kontaktów dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości

Rodzicowi, który utrudnia kontakty z dzieckiem mimo orzeczenia sądu, powinny grozić grzywna lub ograniczenie wolności - uważa Rzecznik Praw Dziecka i proponuje konkretne zmiany w prawie karnym. Postuluje również - w piśmie do Ministra Sprawiedliwości - wprowadzenie definicji opieki naprzemiennej – jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców.

28.04.2022

Senat proponuje dłuższy termin na wniesienie apelacji w sprawach karnych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zaproponowana przez Senat nowelizacja kodeksu postępowania karnego ma na celu wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w sprawach zawiłych i skomplikowanych do miesiąca. Co więcej, projekt zakłada, że jeśli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie. Obrońcy przyjmują te propozycje zmian z zadowoleniem.

28.04.2022

Porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego podpisane

Prawo pracy Transport

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Minister infrastruktury zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie się odbywał bez zaburzeń. Ale przedstawiciel kontrolerów zastrzegł, że to tylko rozejm, nie koniec wojny.

28.04.2022

Kontrolerzy będą nadzorować loty, ale wakacje i odszkodowania za już odwołane - niepewne

Prawo cywilne Rynek i konsument

Kontrolerom lotów i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej udało się osiągnąć czasowe porozumienie, do 10 lipca, i wydaje się, że pasażerom uda się wylecieć na zaplanowaną majówkę. Dalsza przyszłość nie jest jednak oczywista. Pasażerowie, którym nie udało się wylecieć na urlop z powodu odejścia z pracy kontrolerów lotów, nie mogą liczyć na odszkodowania od przewoźnika, ale otrzymają zwrot pieniędzy za bilet.

28.04.2022

Sejm za ustawą, która ma poprawić jakość żywności

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dzięki nowemu prawu mają powstać elektroniczne książki leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt.

28.04.2022