Większość Polaków za czasem letnim przez cały rok

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Zdecydowana większość Polaków jest za wprowadzeniem u nas czasu letniego jako stałego przez cały rok - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To element przygotowań do decyzji w tej sprawie w Unii Europejskiej.

25.03.2019

Kuratorzy sądowi też pytają o podwyżki

Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy sądowi to kolejna grupa zawodowa, która przypomina się Ministerstwu Sprawiedliwości w związku ze swoimi wynagrodzeniami. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów wystosowało w tej sprawie pismo do wiceministra Michała Wójcika. Pytają, czy planowane są dla nich dalsze podwyżki w 2019 r. oraz czy zostały i w jakiej wysokości zabezpieczone środki na awanse.

25.03.2019

Ustawę o jakości trzeba wyjąć z szuflady, by było mniej błędów medycznych

Opieka zdrowotna

Niemcy podają, że u nich 19 tys. osób rocznie umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. W Polsce udajemy, że nie ma problemu. Tracą na tym pacjenci, bo szpitale proponują im złotówkę odszkodowania. Poprawić bezpieczeństwo mogłaby ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale od 2017 r. jest w konsultacjach wewnętrznych w resorcie zdrowia.

25.03.2019

Pracownicy nierówni, czyli czym się różni kultura od drogi

Samorząd terytorialny

Pensja rzędu 1700 - 2000 zł netto to standard w samorządowych instytucjach kultury. Do tego trudniej o awans, niższa niż u innych pracowników samorządowych odprawa emerytalna i brak nagrody za 45 lat pracy. Pracownicy kultury powiązani są z samorządem, ale ich status jest inny. Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami prawnymi w tej sprawie.

25.03.2019

Cudzoziemcy wolą szarą strefę niż czekanie na zezwolenie na pracę

Rynek Prawo pracy

Cudzoziemiec, który zmienia stanowisko pracy u jednego pracodawcy lub dostaje podwyżkę, musi ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę w Polsce. To absurdalny przepis - wskazują pracodawcy - który powoduje, że osoby przyjeżdżające do naszego kraju decydują się na pracę w szarej strefie.

25.03.2019

Ulga podatkowa dla gier wideo z poszanowaniem moralności i Traktatu Unii

CIT PIT

Rada Legislacyjna przy premierze oceniła, że przyznanie pomocy grom wideo o charakterze innowacyjnym, ale niekoniecznie kulturotwórczym, nie jest zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu UE, który wspiera kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale nie na działalność innowacyjną.

24.03.2019

Nowi prezesi apelacji w Białymstoku, Gdańsku i Wrocławiu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Krzysztof Adamiak jest nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Artur Lesiak w Gdańsku, a Jacek Saramaga we Wrocławiu. Tylko ten pierwszy z powołanych 21 marca br. przez ministra sprawiedliwości jest sędzią sądu apelacyjnego, pozostali awansowali na te stanowiska z sądów okręgowych.

24.03.2019

Od wtorku zaczyna się egzamin adwokacki i radcowski

Prawnicy

Od 26 do 29 marca 2019 r. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1577 osób, w tym 1233 aplikantów, zaś do egzaminu radcowskiego - 2285 osób, w tym 1840 aplikantów.

24.03.2019

Negocjacje "S" z rządem w sprawie płac nauczycieli - w poniedziałek

Kadry w oświacie Wydarzenia

Chcemy rozwiązać problem między dorosłymi - deklaruje szef NSZZ Solidarność Piotr Duda i dodaje: W poniedziałek będziemy brali udział w prezydium Rady Dialogu Społecznego. "Solidarność" będzie domagać się osobnych negocjacji z rządem, dlatego że nasze postulaty są zupełnie inne Związku Nauczycielstwa Polskiego.

23.03.2019

Księża chcą uzyskać nazwiska umierających chorych

Pacjent

Ksiądz chce mieć dane osoby nieprzytomnej, której udziela ostatniego namaszczenia w szpitalu. Chciałby je odnotować, a lekarze odmawiają informacji. Kościoły i związki wyznaniowe uważają, że trzeba zmienić ustawę w tym zakresie.

23.03.2019

UOKiK na tropie kolejnych piramid finansowych

Domowe finanse Finanse

Systemy funkcjonujące na portalu FutureNet oraz platformie reklamowej FutureAdPro, które oferują zyski za namawianie innych osób do zakupu pakietów uczestnictwa, to mogą być piramidy finansowe - ostrzega Urząd Ochrony konkurencji i konsumentów. 

23.03.2019

"Nie skazuj mnie DRUGI RAZ" - kampania przeciw stygmatyzacji byłych więźniów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przez ostatnie 20 lat zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób - czyli średnio ponad 80 tys. rocznie. Możemy ich spotkać na ulicy, obsługują nas w sklepach, budują nasze przyszłe mieszkania. Są często wykwalifikowanymi pracownikami. Potrzebują szansy, nie stygmatyzacji - mówią kuratorzy. Właśnie rusza kampania społeczna, która ma to uświadamiać.

23.03.2019

PFRON pomoże niepełnosprawnym zrobić prawo jazdy

Rynek Prawo pracy

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego, czy dofinansowanie do prawa jazdy, nie tylko kat. B - umożliwi osobom z niepełnosprawnościami program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - To nie wystarczy, żeby na rynku pracowało więcej niepełnosprawnych.

23.03.2019

Niskie diety nie zachęcają sołtysów, w miastach małe zainteresowanie radami osiedli

Samorząd terytorialny

Niskie diety sołtysów i członków rad osiedli zniechęcają do działań, małe kompetencje jednostek pomocniczych w miastach frustrują działaczy. Zazdrośni radni i nieświadomi burmistrzowie nie powołują organów pomocniczych. Niska jest frekwencja - na wsi wyższa, bo sołtysa znają wszyscy, ale miejska alienacja nie służy wyborom do rad osiedli.

23.03.2019

Ulga na internet tylko przez dwa lata

Domowe finanse PIT

Maksymalnie 760 zł mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2018 roku osoby, które poniosły wydatki na użytkowanie internetu. Ci, którzy chcą i mogą skorzystać z tej ulgi, muszą jednak pamiętać o złożeniu wraz z zeznaniem rocznym załącznika w postaci PIT-O.

23.03.2019

Milczenie też może być przemocą

Wymiar sprawiedliwości

Przemoc psychiczna to nie tylko groźby czy awantury. Może nią być także separowanie od rodziny, wydzielanie pieniędzy czy celowe niepodejmowanie pracy. Ofiary nadal bardzo często wycofują zarzuty, a co czwarta kobieta wraca do sprawcy po zakończeniu postępowania - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Monika Sokołowska.

23.03.2019

Szpitale zadłużają się też przez zbyt niskie OC

Odszkodowania, które zasądzają sądy na rzecz pacjentów, często znacznie przewyższają sumy gwarancyjne wynikające z ubezpieczenia szpitali od odpowiedzialności cywilnej. Te muszą dopłacać poszkodowanym z pieniędzy, które dostają z Narodowego Funduszu Zdrowia albo nawet brać kredyty.

23.03.2019

Potrzebny koroner, a stare przepisy wciąż żywe

Samorząd terytorialny

Nie jest jasne, kto ma wystawić kartę zgonu, jeśli ktoś umrze np. w domu. Dodatkowo, wątpliwe jest, kto za to płaci. Rodzinom zmarłych próbują pomóc niektóre samorządy, podpisując umowy z lekarzami. A przepisy dotyczące stwierdzania zgonu mają blisko 60 lat. Resort zdrowia szykuje nowe regulacje, które przewidują wprowadzenie instytucji koronera.

23.03.2019