Szykuje się spór pomiędzy UKE a operatorami telewizji kablowych

Prawo gospodarcze

Operatorzy telewizji kablowych krytykują projekty decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ułatwiające dostęp do ich infrastruktury w budynkach mieszkalnych innym firmom z tej branży. Twierdzą, że ograniczą one konkurencję. UKE uważa, że większość przedsiębiorców nie udostępnia swoich kabli, dlatego ich klientom trudno zmienić dostawcę usług.

18.01.2019

Problematyczne rozliczanie odsetek w kosztach podatkowych

CIT Rachunkowość

Koszty związane z umową leasingu, takie jak część odsetkowa raty leasingowej, stanowią odsetki, które należy wykluczyć przy kalkulacji limitu 5 proc. EBITDA – twierdzi Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów, to tylko jeden z problemów, jakie pojawiły się przy stosowaniu przepisów dotyczących tzw. limitowanych kosztów uzyskania przychodów.

18.01.2019

Niejasne przepisy utrudnią przyznawanie stypendiów i tytułów

Twórcy nowego prawa o szkolnictwie wyższym nie przemyśleli wszystkich skutków wprowadzanych rozwiązań. Nieprecyzyjne przepisy ustawy spowodują problemy przy rozstrzyganiu tak istotnych kwestii, jak choćby przyznawanie stypendiów czy nadawanie tytułów naukowych.

18.01.2019

Komornicy raczej nie zapłacą VAT - wkrótce interpretacja MF

Wymiar sprawiedliwości VAT

Ministerstwo Finansów - jak wynika z ustaleń Prawo.pl - podobnie jak resort sprawiedliwości i eksperci ocenia, że komornicy sądowi, w myśl nowych przepisów nie muszą płacić podatku VAT. Prace nad ogólną interpretacją są na finiszu.

18.01.2019

Brak dofinansowania wśród powodów wykluczenia transportowego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Publiczny transport zbiorowy jest zadaniem własnym samorządów. Pieniędzy na to jednak brakuje, zwłaszcza tam, gdzie ludzi jest mało i prywatnym przewoźnikom nie opłaca się działać. A tymczasem dostępność transportowa wpływa na rozwój gospodarczy i poziom życia mieszkańców.

18.01.2019

Ustawa utrudni przyjazd pod pretekstem studiów

Powstanie nowa procedura zatwierdzania jednostek, w których będą uczyć się cudzoziemcy. Ma to zapobiegać napływowi do Polski fikcyjnych studentów i nadużywania zezwoleń na pobyt czasowy. Sejm uchwalił nowelizację w tej sprawie.

17.01.2019

Dwie kolejne skargi nadzwyczajne - przedterminowe zwolnienie

Wymiar sprawiedliwości

Obie sprawy są tożsame. Sądy warunkowo przedterminowo zwolniły dwóch skazanych, ale w okresie próby popełnili oni nowe przestępstwa. Mimo wyroków w zawieszeniu musieli wrócić do więzienia, nakazywały to obowiązujące przepisy. Zmienione je po 2015 r. ale nowe nie odnoszą się do starych spraw - dlatego RPO zdecydował się skierować skargi nadzwyczajne.

17.01.2019

Rząd: Skarga KE w sprawie Sądu Najwyższego nie ma już podstaw

Wymiar sprawiedliwości

Po znowelizowaniu polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości nie ma żadnych materialnych podstaw - stwierdził polski rząd w przekazanym KE stanowisku. - KE może ten wniosek zachować, ale powstaje pytanie: po co? - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Konrad Szymański.

17.01.2019

Sąd Najwyższy z mniejszym budżetem... o 10 mln zł

Wymiar sprawiedliwości

Mniejszy budżet - jak podkreślają sędziowie - może oznaczać gorszy komfort pracy i dla nich, i dla pracowników Sądu Najwyższego, tym bardziej, że są dwie nowe izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Na tą ostatnią w ramach budżetu SN wyodrębniono ponad 20 mln zł. Co również zostało zapisane w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2019 r.

17.01.2019

Brexit utrudni przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii

RODO

Jeśli dojdzie do twardego brexitu, to 30 marca br. przestaną obowiązywać obecne zasady przekazywania danych do Wielkiej Brytanii. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował poradnik,jak firmy powinny przygotować się do takiego scenariusza.

17.01.2019

Zjazd absolwentów WPiA UAM

Z okazji stulecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się zjazd absolwentów wydziału prawa. Datę imprezy wyznaczono na 18 maja 2019 r. Szczegóły na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej dotyczących obchodów stulecia UAM.

17.01.2019

PE za wiązaniem dostępu do funduszy z praworządnością

Finanse publiczne

Dostęp do funduszy Unii Europejskiej powinien być wiązany ze stanem praworządności - stwierdził Parlament Europejski w przegłosowanym w czwartek stanowisku. Eurodeputowani proponują, by eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach UE.

17.01.2019

ZNP: Nasz główny postulat bez zmian

Zarządzanie oświatą

ZNP nie rezygnuje ze swoich postulatów płacowych. Propozycje MEN ocenia jako zmierzające w dobrą stronę, ale za mało szczegółowe, by wyrazić o nich opinię. Związkowcy chcą, by resort edukacji przedstawił założenia do projektów aktów prawnych.

17.01.2019

Rzecznik do TK: Ubezwłasnowolnienie sprzeczne z Konstytucją

Prawo rodzinne

Ubezwłasnowolnienie całkowite jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - stwierdził rzecznik praw obywatelskich w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego, który bada skargę osoby ubezwłasnowolnionej.

17.01.2019

Trudno oszukać ubezpieczyciela na RODO

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

Ubezpieczyciel będzie mógł zarzucić podanie nieprawdziwych informacji posiadaczowi polisy na życie, nawet gdy ten wycofa zgodę na przetwarzanie danych o jego zdrowiu. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje taką możliwość - zgodnie twierdzą eksperci. Ustawa wdrażająca RODO, wbrew obawom branży, nie zniszczy rynku takich polis.

17.01.2019