ZUS: Trzynasta emerytura to „na rękę” 1217,98 zł

Domowe finanse Emerytury i renty

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wyniesie 1217,98 zł, bo MF zaniechał od niej poboru podatku – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.03.2022

Jest pełnomocnik do relokacji ukraińskich pacjentów do innych krajów

Katarzyna Drążek-Laskowska, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia została powołana na pełnomocnika do spraw ukraińskich pacjentów, którzy trafili do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terenie ich kraju, a którzy będą kontynuowali leczenie w innych państwach. 

14.03.2022

Praca zdalna – na jakie zmiany powinni być gotowi pracodawcy?

Prawo pracy BHP

Od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce pracodawcy korzystają z tymczasowego rozwiązania, jakim jest polecenie wykonywania pracy zdalnej. Rząd opublikował nowy projekt ustawy, który ma ją uregulować, w tym prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Z kodeksu pracy zniknąć ma natomiast telepraca, która obecnie nie ma realnego zastosowania.

14.03.2022

Do końca marca przedsiębiorcy muszą złożyć ZUS ZSWA

Ubezpieczenia społeczne

W czwartek, 31 marca 2022 r., upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.03.2022

Propozycja branży: ukraiński personel w polskich aptekach

Zawody medyczne

Organizacje pracodawców branży farmaceutyczno-aptekarskiej zaapelowały o przygotowanie rozwiązań, które ułatwiłyby zatrudnienie obywateli Ukrainy w sektorze aptecznym w tzw. systemie uproszczonym. To niebezpieczny precedens – uważa spora grupa polskich farmaceutów. Jednak taki system obowiązuje wobec lekarzy.

14.03.2022

Specustawa: Obywatele Ukrainy będą mogli prowadzić swoje firmy w Polsce

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, będą mogli prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Przepisy w tej sprawie zawiera tzw. specustawa ukraińska, uchwalona ostatecznie przez Sejm w sobotę 12 marca i tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw, której większość przepisów już obowiązuje.

14.03.2022

Sędziowie TK w stanie spoczynku: Gorszący wyrok w sprawie orzeczeń ETPC

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający, że przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kontrolę statusu sędziów krajowych, jest niezgodny z polską konstytucją, jest kolejnym gorszącym przykładem orzecznictwa naruszającego Konstytucję - oceniają sędziowie TK w stanie spoczynku.

14.03.2022

Pomaganie uchodźcom wojennym z kosztów sądowych nie zwolni

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zryw serca wielu Polaków nadal trwa. Chętnie wspieramy obywateli Ukrainy, którzy przed wojną chronią się w Polsce, dość chętnie wspomagamy ich również miejscem w swoim domu. Prawnicy podkreślają jednak, że to działalność charytatywna i nie ma co się na nią powoływać np. w swoich sprawach sądowych, choćby ubiegając się o zwolnienie z kosztów.

14.03.2022

Służba nie drużba - ale nieobecność żołnierza w szkole musi być usprawiedliwiona

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Każdy, kto skończył 18 lat, może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), czyli terytorialnej służby wojskowej - część z tych osób jeszcze się uczy i o ile w spokojnych czasach niespecjalnie koliduje to z codziennymi obowiązkami, to w sytuacji, gdy "terytorialsów" postawiono w stan gotowości, może spowodować problemy z egzaminami lub klasyfikacją.

14.03.2022

Samorządy już pomagają przyjmującym uciekinierów wojennych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Bezpłatna komunikacja miejska, zerowe stawki opłat za postój samochodów w strefie płatnego parkowania, ulgi i zwolnienia do miejskich basenów, pomoc w zatrudnieniu - to inicjatywy miast, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy. Niektóre samorządy nie czekając na rządowe przepisy decydują się same wesprzeć obywateli, którzy przyjęli uciekinierów pod swój dach.

14.03.2022

Firmy, które przeszły na ryczałt, mają problemy z uzyskaniem kredytu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania i przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Okazuje się jednak, że mają teraz problemy w bankach. Ryczałtowcy nie prowadzą pełnej księgowości, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bankom trudno więc oszacować ich zdolność kredytową.

14.03.2022

Przez wojnę zabraknie nam pediatrów, ginekologów i chirurgów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Ukraina

Do Polski z Ukrainy trafiają głównie matki z dziećmi. Wiele z nich wymaga hospitalizacji lub ma choroby przewlekłe. Polska powinna też się spodziewać wielu zranionych przez działania wojenne. Nasz system ochrony zdrowia nie jest jednak przygotowany na tysiące nowych pacjentów. Brakuje lekarzy, ale i łóżek, zwłaszcza pediatrycznych. Potrzebujemy wsparcia z Unii i USA.

14.03.2022

Ukraińscy prawnicy chcą wykonywać zawód w Polsce - podstawa w przepisach jest

Prawnicy Rynek

Wśród osób, które przedostają się do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną, jest także wielu prawników, głównie prawniczek. Chciałyby pracować dalej w zawodzie, o czym świadczą liczne posty i zapytania pojawiające się w mediach społecznościowych. Mimo jednak tego, że i polskie kancelarie szukają prawników z językiem ukraińskim, sytuacja wcale nie jest prosta. Samorządy adwokacki i radcowski zapewniają jednak, że są gotowe do pomocy.

14.03.2022

Nie trzeba przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Administracja publiczna Prawo pracy

Nie każdy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tak zwanej "trzynastki". Oprócz posiadania statusu pracownika i zatrudnienia w sektorze publicznym, trzeba faktycznie przepracować w roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Prawodawca przewidział jednak wyjątki, które łagodzą wymóg dotyczący okresu pracy.

14.03.2022

Ukraińcy, którzy złożyli wnioski o status uchodźcy, mogą być objęci specustawą

Ukraina

Obowiązująca już ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed wojną, zawiera też furtkę dla tych, którzy po przekroczeniu granicy złożyli wnioski o status uchodźcy lub zadeklarowali ich złożenie. Będą mogli skorzystać z uproszczonej legalizacji pobytu na 18 miesięcy, jeśli wycofają taki wniosek lub deklaracje.

13.03.2022

NRA chce wstrzymania wyboru sędziów - członków KRS

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka wezwała konstytucyjne organy RP do niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem na stronach sejmowych jest wykaz sędziów - kandydatów wskazanych przez klub poselski oraz prezydium Sejmu, a na nim m.in. byli wiceministrowie sprawiedliwości Anna Dalkowska, Łukasz Piebiak, przewodniczący i 11 obecnych członków KRS.

13.03.2022

Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 plus i pakiet świadczeń socjalnych, ale - co ważne - dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.

12.03.2022

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy - ustawa już obowiązuje

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm.

12.03.2022

Specustawa zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy

Opieka zdrowotna Ukraina

Uchodźcy z Ukrainy będą uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje on osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie będą mieli prawa do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Przewiduje to uchwalona ostatecznie w sobotę przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12.03.2022