Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ma na celu poszerzenie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o świadczenia, dla których prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wydał pozytywne rekomendacje.

 

Poszerzony koszyk świadczeń

Do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego zagwarantowano wypełnienie zapobiegawcze PRR typu 1 polegające na opracowaniu i wypełnieniu ubytku próchnicowego na powierzchni żującej zęba (tzw. opracowanie „punktowe”) oraz uszczelnieniu zdrowych bruzd materiałem typu flow pierwszych i drugich trzonowców zębów stałych, w celu przeciwdziałania progresji i rozprzestrzenianiu się próchnicy na powierzchni żującej zęba.

Wprowadzono możliwość stosowania diagnostyki pantomograficznej u osób dorosłych w przypadku leczenia endodontycznego albo w przypadku świadczeniobiorców rozpoczynających leczenie protetyczne.

Projekt zakłada uzupełnienia niewystarczającej profilaktyki fluorkowej w pierwszych sześciu latach życia dziecka poprzez wprowadzenie lakierowanie jednej czwartej łuku zębowego, ze względu na znaczenie świadczeń profilaktycznych dla stanu zdrowia zębów, jak również wagę wcześnie podejmowanych interwencji w celu zapobieżenia rozwoju próchnicy.

Więcej świadczeń dla dzieci

Wprowadza się także wizytę profilaktyczną w trzecim roku życia, która ma umożliwić ocenę parafunkcji i warunków zgryzowych, a także wdrożenie profilaktyki ortodontycznej oraz co najmniej dwie wizyty adaptacyjne w trzecim roku życia w przypadku dzieci odczuwających lęk związany z zabiegiem stomatologicznym.

Proteza - refundacja

Do świadczeń gwarantowanych projekt wprowadza również repozycję i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia oraz protezę całkowita górna o charakterze overdenture opartą na zabezpieczonych korzeniach i protezę całkowitą dolną o charakterze overdenture opartą na zabezpieczonych korzeniach.

Projekt nowelizacji zakłada usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych procedury unieruchomienia zębów ligaturą drucianą. Usunięcie tego świadczenia jest następstwem wprowadzenia repozycji i unieruchomienia zwichniętego zęba lub grupy zębów jako świadczenia gwarantowanego.