Mało dawców - konieczne zmiany w przepisach o transplantacji

Opieka zdrowotna

Trzy tysiące osób czeka na przeszczepienie rogówki. Udało się przekroczyć tysiąc przeszczepień tego narządu rocznie, ale to ciągle za mało. W Polsce mamy od 500 do 700 dawców zmarłych rocznie. Dla porównania w 2017 roku w Hiszpanii było 2182 dawców, z czego 353 osób stanowili żywi dawcy.

17.06.2019

Ruszają prace nad koncepcją sądu dla rynku kapitałowego

Prawo gospodarcze Finanse

Izba Domów Maklerskich chce powołać zespół roboczy i rozpocząć pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości prace nad powołaniem sądu rynku kapitałowego. Potrzebę jego utworzenia widzi Ministerstwo Finansów. Resort Zbigniewa Ziobry widzi potrzebę takiej specjalizacji sądów.

17.06.2019

Sprostowanie

Emerytury i renty Rynek Ubezpieczenia społeczne

Sprostowanie do artykułu Oskara Sobolewskiego - prawnika kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, eksperta Instytutu emerytalnego, pt. "Kobiety dyskryminowane nowelą ustawy o PPK".

17.06.2019

Formalizm sparaliżuje działalność organizacji w szkołach

Zarządzanie oświatą

Proponowane przez Ordo Iuris zaostrzenie przepisów dotyczących działalności organizacji społecznych w szkołach wywoła efekt mrożący. W dodatku przepisy byłyby na tyle nieprecyzyjne, że odpowiedź na pytanie ucznia groziłaby odpowiedzialnością finansową – uważa Jarosław Jagura, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

17.06.2019

Kadra menadżerska może odpowiadać karnie za dopuszczenie do mobbingu

Prawo pracy HR

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a pracownik, który wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Może wchodzić w rachubę także odpowiedzialność osób, które mobbingowi mają przeciwdziałać - wskazują eksperci z PwC Tytus Niewczyk i Filip Kilanowski.

17.06.2019

Centralna lista ułatwiłaby pracę biegłym i sądom

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace "analityczno-koncepcyjne" nad kwestiami związanymi z pracą biegłych sądowych. Dopiero po zakończeniu prac projekt ma zostać przedstawiony – wynika z zapowiedzi resortu. Tymczasem biegli zgłaszają postulat, aby wprowadzić ogólnopolską listę biegłych, co pozwoliłoby na usprawnienie systemu.

17.06.2019

RPO upomina się o potrzeby osób z autyzmem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Tworzenie środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi to dobre rozwiązanie, ale niewystarczające - uważa rzecznik praw obywatelskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że uwzględniło opinię RPO, ale zostawia margines decyzyjności samorządom

17.06.2019

W podatkach kolejne zmiany - bez analizy skutków

CIT PIT VAT

Odwróconego obciążenia VAT nie będzie – nie sprawdziło się. Zastąpi je obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. To jeden z wielu przykładów przepisów, które wprowadza się bez gruntownej analizy ich skutków – tylko po to, by po jakimś czasie znów je zmienić. W ten sam sposób zlikwidowano także przepisy dotyczące korekty kosztów w przypadku braku zapłaty za fakturę.

17.06.2019

Szpital upada, powiat może zbankrutować

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Starosta żywiecki obawia się upadku szpitala, który zapewnia opiekę medyczną 150 tysiącom mieszkańców i około 50 tysiącom turystów. Długi szpitala powodują coraz większe zadłużenie powiatu, który niebezpiecznie zbliża się do granicy swoich możliwości finansowych. Potem czeka go bankructwo.

17.06.2019

Planowanie przestrzenne nadal w lesie

Samorząd terytorialny Budownictwo

W Polsce buduje się osiedla, a nie miasta, a brak kontroli nad rozlewaniem się ośrodków miejskich i ich zabudową prowadzi do chaosu przestrzennego. Od reszty Europy różni nas to, że nie wiadomo, gdzie jest u nas miasto, a gdzie tereny leśne – uważają eksperci. To kryzys gospodarki przestrzennej – alarmują.

17.06.2019

"Iustitia": Dyscyplinarka dla rzecznika dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny, który publicznie ogłosił, że sędzia z Gdańska „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed jej sądem, mimo że wiedział, że był to element nagrody i kwota została przekazana na cel publiczny, powinien odpowiadać dyscyplinarnie - uważa zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

16.06.2019

RPO do prezydenta: Nie podpisuj zmian w kodeksie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wysłałem list do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o zawetowanie nowelizacji Kodeksu karnego - poinformował w niedzielę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem nowela ma szereg błędów, a część przepisów jest "jawnie sprzeczna" z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

16.06.2019

Minister zaniepokojony zaniedbywaniem dydaktyki przez uczelnie

Szkolnictwo wyższe

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wyraził zaniepokojenie widocznymi w niektórych uczelniach tendencjami do stawiania większego nacisku na prace naukowe kosztem działalności dydaktycznej. Według niego to może być uboczny skutek nowych regulacji. Nie wykluczył więc zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce, gdyby ten trend rozwijał się.

16.06.2019

MS pozwie prawników z UJ za krytykę zmian w kodeksie karnym

Prawo karne

Według prawników z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego zmiana wprowadzona do kodeksu karnego złagodzi odpowiedzialność prezesów państwowych spółek za korupcję. Resort sprawiedliwości twierdzi, że to nieprawda i zapowiada pozew do sądu przeciwko prawnikom z Krakowa.

15.06.2019

Minister wstrzymuje łączenie opolskich uczelni

Szkolnictwo wyższe

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wstrzymał decyzję o podpisaniu rozporządzenia ws. połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim. Prace związane z połączeniem uczelni trwały od wielu miesięcy, a do fuzji miała nastąpić 15 lipca br.

15.06.2019

Minister gotów do rozmów o reformie płac nauczycieli

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Awans zawodowy i motywowanie nauczycieli powinny wrócić do agendy rozmów, zarówno ze związkami zawodowymi, ale także innymi środowiskami, ekspertami zainteresowaniem polską edukacją - zapowiada minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

15.06.2019

Rodzice w konflikcie o dziecku zapominają - system prawny nadal bezradny

Wymiar sprawiedliwości

W Polsce rozwodzi się już co trzecie małżeństwo, rozpada się też coraz więcej nieformalnych związków. Najbardziej poszkodowane są dzieci, bo dorośli zapewniając, że chronią ich dobro, często wykorzystują je do osobistych rozgrywek. Efekt - najmłodszy dziecięcy samobójca miał pięć lat. Zmiany w prawie nie wystarczą - mówią eksperci i proponują standardy ochrony dzieci - także dla ... rodziców.

15.06.2019

Duże koszty życia w miastach napędzają pracę zdalną

Rynek Prawo pracy

Aż 70 proc. pracowników umysłowych przyznało, że nie wahaliby się ani chwili przed wyjazdem z dużych miast i metropolii do mniejszych ośrodków miejskich lub na tereny wiejskie, gdyby tylko mieli możliwość kontynuowania swojej pracy w modelu zdalnym - wynika z badania firmy Citrix.

15.06.2019

Testament urzędowy praktyczny, ale mało popularny

Samorząd terytorialny

Testament allograficzny (urzędowy) to alternatywa dla testamentu notarialnego. Ma przy tym swoje zalety. Opłaty są niższe, a sporządzenie go w domu testatora nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Ponieważ jest rzadko sporządzany, urzędnikom przyjmującym ostatnią wolę incydentalnie, zdarzają się czasem błędy formalne.

15.06.2019

Protest lekarzy: Zaczną pracować na jednym etacie, nie będzie miał kto dyżurować

Zawody medyczne

W piątek odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. - Ustaliliśmy, na podstawie części przeprowadzonych w szpitalach referendów protestacyjnych, że najbardziej pożądanymi formami protestu są: powrót do wypowiadania klauzul opt-out oraz akcja jeden lekarz=jeden etat - mówi Prawo.pl Bartosz Fiałek z Zarządu Krajowego OZZL.

15.06.2019