Kara za nagrywanie obrazu i dźwięku w izbie wytrzeźwień

Administracja publiczna RODO

Grzywnę w wysokości 10 tys. zł zapłaci Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych za naruszenie przepisów RODO, które polegało na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. Jak dowiedziono w postępowaniu administracyjnym w tej sprawie, w placówce tej przetwarzano dane osobowe bez podstawy prawnej.

23.06.2022

RPO sygnalizuje kolejne problemy z kolizją zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Trzeba zmienić przepisy, by skutecznie zabezpieczyć osoby starsze i z niepełnosprawnością przed powstaniem kolizyjnych uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego oraz umożliwić ulgę w spłacie nienależnego zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby ubiegające się o ulgę w spłacie świadczenia nadpłaconego w kolizji z dodatkiem pielęgnacyjnym mogą być bowiem pozbawione prawa do sądu.

23.06.2022

Prace magisterskie o prawie handlowym nagrodzone

Spółki Prawo gospodarcze

Michał Wnęk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maciej Węglarz z Uniwersytetu Śląskiego i Magdalena Pieczniak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymali trzy pierwsze nagrody XXIV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. Nagrody specjalne otrzymali Wojciech Młodawski z Uniwersytetu Warszawskiego i Grzegorz Serafin z UJ.

23.06.2022

Trybunał otwiera bramy piekieł, czy chroni dobro dziecka - prawnicy podzieleni

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Trybunał Konstytucyjny wytrąca z rąk sądów narzędzie do egzekwowania utrudnianych kontaktów z dziećmi, albo wreszcie wzięto pod uwagę to, co chcą i co czują dzieci - to najczęściej pojawiające się komentarze po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował częściowo stosowanie przepisów dotyczących nakazu zapłaty za utrudnianie lub uniemożliwiania kontaktu z dzieckiem.

23.06.2022

Uchwałę w sprawie wotum zaufania dla wójta należy uzasadnić

Samorząd terytorialny

Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania powinna zostać poddana głosowaniu przed uchwałą w sprawie absolutorium. Czy jednak taka uchwała powinna zawierać uzasadnienie? Praktyka jest zróżnicowana, a sądy administracyjne nie mają jednolitego stanowiska w tej sprawie. Zdecydowana większość orzeczeń opowiada się za interpretacją, że uchwała taka powinna być uzasadniona.

23.06.2022

Pracujących emerytów przybywa, ale rzeczywisty wiek emerytalny nadal niski

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

W grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę – wynika z danych ZUS. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc., ale mimo to efektywny wiek emerytalny w Polsce nadal spada. Preferencja wprowadzona w Polskim Ładzie niewiele dała, dlatego rząd zobowiązał się w KPO do jego podwyższenia od 1 stycznia 2024 r.

23.06.2022

Wakacje dla konsumentów - samozatrudnionemu bank może nie zawiesić kredytu

Rynek i konsument Budownictwo Finanse

Tysiące samozatrudnionych mogą nie mieć żadnej szansy na skorzystanie z zapowiadanych przez rząd wakacji kredytowych. Chodzi o osoby, które kupiły mieszkanie na firmę i raty kredytowe wrzucają w koszty prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Prawo do wakacji kredytowych będzie przysługiwało bowiem tylko konsumentom, a przedsiębiorców do nich się przecież nie zalicza.

23.06.2022

Były minister zajmie się pozyskiwaniem funduszy dla armii

Finanse publiczne Administracja publiczna Wojsko

Były minister finansów Tadeusz Kościński został powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika rządu do spraw pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Kościński zrezygnował ze stanowiska ministra po ujawnieniu się problemów z realizacją Polskiego Ładu, bo był za to obwiniany.

22.06.2022

Będzie Akademia Kopernikańska - prezydent podpisał ustawę

Szkolnictwo wyższe

Zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki - to cele ustawy o Akademii Kopernikańskiej, którą podpisał prezydent. Wcześniej została odrzucona w Senacie - gdzie zwracano uwagę na to, że nowa instytucja dubluje kompetencje istniejących i będzie upolityczniona. Została jednak ponownie uchwalona przez Sejm. Negatywne opinie o tej ustawie przedstawiła znaczna część środowiska naukowego.

22.06.2022

Ryzykowny falstart z rozszerzaniem uprawnień ratowników medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ratownicy medyczni nie są gotowi, by intubować pacjentów z użyciem środków zwiotczających, a takie uprawnienia chce im dać Ministerstwo Zdrowia podkreślając, że brakuje lekarzy. Ratownicy medyczni natomiast domagają się w pierwszej kolejności określenia ścieżki kształcenia zawodowego i możliwości specjalizacji. Pomysł resortu jako niebezpieczny dla pacjentów ostro krytykuje też Naczelna Rada Lekarska.

22.06.2022

Kandydaci do SN odrzuceni, bo nie mają potrzebnych kompetencji

Prawnicy

Rozpatrując odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izba Kontroli SN uchyliła zaskarżoną uchwałę dotyczącą czterech kandydatów. Według składu orzekającego, żaden z tych kandydatów nie posiadał wystarczającej praktyki w orzekaniu o prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

22.06.2022

Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpoznanie skargi na sędziego z koszulką "Konstytucja"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała w środę trzy odwołania od postanowienia o umorzeniu postępowania wobec sędziego Doroty Lutostańskiej z Olsztyna. Po dwóch godzinach niejawnych obrad Izba odroczyła procedowanie na czas nieokreślony. W sprawie chodzi o to, że sędzia obwiniona odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie manifestantów noszących koszulki z napisem Konstytucja.

22.06.2022

Prezydent podpisał nowelizację przyznającą farmaceutom ochronę

Zawody medyczne

Farmaceucie i technikowi farmaceutycznemu w czasie pracy w aptece i podczas kontaktu z klientami będzie przysługiwać ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty oraz w prawie farmaceutycznym.

22.06.2022

Dobre wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, trochę słabiej u komorników

Prawnicy Strefa aplikanta

Takie same wyniki - po 82 proc. pozytywnych - przyniosły egzaminy zawodowe w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nieco gorzej - 76 proc. wyników pozytywnych - wypadli kandydaci na komorników. We wszystkich grupach znacznie lepiej wypadli zdający po ukończeniu aplikacji niż kandydaci przystępujący do egzaminów na podstawie innych uprawnień.

22.06.2022

Dziecko nie chce kontaktów, rodzic nie może zmusić - TK wskazuje niekonstytucyjność przepisów

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nałożenie na rodzica utrudniającego drugiemu kontakty z dzieckiem obowiązku zapłaty określonej kwoty, jest niezgodne z Konstytucją, ale tylko wówczas, kiedy to utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktu wynika z zachowania samego dziecka. Wskazał na jeszcze jeden warunek - taka wola dziecka nie może być wywołana zachowaniem osoby sprawującej nad nim pieczę.

22.06.2022

Prezes UOKiK nagrodził najlepsze prace o ochronie konkurencji i konsumentów

Szkolnictwo wyższe Ochrona konkurencji

Marcin Kulesza, Anna Mlostoń-Olszewska, Katarzyna Menszig-Wiese i Katarzyna Południak-Gierz zostali nagrodzeni w konkursie Prezesa UOKiK na najlepsze prace doktorskie. Natomiast Aleksandra Kołodziejczyk, Jacek Szreniawski, Jan Siesicki i Anna Latuszek, Anna Nowak, Elżbieta Biała, Karolina Szota i Tomasz Kotarski za najlepsze prace magisterskie dotyczące prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

22.06.2022

100 mln zł więcej na szkoły doktorskie, także na stypendia

Szkolnictwo wyższe

Uzyskaliśmy zgodę na podpisanie decyzji o zwiększeniu subwencji dla naszych uczelni w wysokości 100 mln zł na szkoły doktorskie - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. A MEiN uściśliło, że te dodatkowe środki otrzymały uczelnie, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz badawcze i mogą one być przeznaczone również na stypendia dla doktorantów.

22.06.2022

Co piąta apteka w Polsce jest zadłużona

Farmacja

Co piąta polska apteka jest zadłużona – tak wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Ogół zależności wynosi 82,8 mln zł. Szansą na podreperowanie budżetów rynku farmaceutycznego będzie zakup leków na receptę przez Ukraińców, wraz z nadaniem im numerów PESEL zaczną funkcjonować systemie zdrowia na równi z Polakami.

22.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski