Prokurator Krajowy: Tylko TK może kwestionować zamrożenie podwyżek dla prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przywrócenie systemowej waloryzacji wynagrodzeń dla prokuratorów i sędziów jest wskazane z uwagi na ochronę praw nabytych, wynikających z zasady zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa. Sądy rozpatrując jednak pozwy dotyczące ustawy okołobudżetowej nie mogą odmówić jej zastosowania, lecz powinny zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.

18.01.2023

Sędzia sam chce się przenieść do innego sądu - szansa raz na trzy lata

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia lub asesor, który chce się przenieść na inne miejsce służbowe, a jego wniosek nie został uwzględniony, może złożyć kolejny dopiero po trzech latach. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to zasadę niezawisłości sędziowskiej i może być narzędzie do wpływania na sędziów, asesorów, którzy z jakichkolwiek przyczyn, w tym od nich niezależnych rozważają zmianę miejsca zamieszkania i tym miejsce pracy.

18.01.2023

Wyższy podatek od szóstego mieszkania - rząd zajmie się projektem

Osoba, która ma już pięć mieszkań, zapłaci przy transakcji wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. To próba nabywania lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne. Projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

17.01.2023

Amnesty International proponuje szkołom materiał edukacyjny o kryzysie praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Amnesty International stworzyło materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności w Polsce - porusza w nim m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Ma pomóc w angażujący sposób poprowadzić lekcje o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.

17.01.2023

Zmiany w prawie komunikacji elektronicznej zagrożeniem dla prywatności i cyberbezpieczeństwa

Rynek Nowe technologie Prawo gospodarcze

Cyberbezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników – to dwie główne kwestie, jakie zdaniem Związku Cyfrowa Polska mogą być zagrożone przez wprowadzenie nowych ustaw o prawie komunikacji elektronicznej (PKE). Eksperci organizacji zwracają uwagę między innymi na kwestie dostępu służb do danych wrażliwych oraz na konieczność przenoszenia centrów danych do Polski.

17.01.2023

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.01.2023

MZ i MF pracują nad uproszczeniem od 2024 roku podstawy wymiaru składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.

17.01.2023

Prezes Schab nie uznaje decyzji trybunału w Strasburgu, sędziowie protestują

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona środka zabezpieczającego w sprawach sędziów Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek, które wcześniej przesunął do innych wydziałów, uznając, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma charakteru wiążącego. Grupa sędziów tego sądu opublikowała oświadczenie domagające się wykonania nakazanych środków zabezpieczających.

17.01.2023

UOKiK: Stracisz dane, stracisz pieniądze

Rynek i konsument RODO

Cyberprzestępcy sięgają po różne techniki manipulacji, aby pozyskać dane konsumentów. Może to nieść za sobą bardzo poważne skutki dla naszych portfeli i oszczędności - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przypomina o swojej akcji: „Stracisz dane, stracisz pieniądze!”. Aż 80 procent uczestników ankiety UOKiK otrzymało SMS o dopłacie za przesyłkę z podejrzanym linkiem

17.01.2023

Blaski i cienie procesu transformacji organizacji - badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie

Aż 85 proc. przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat brało udział w przynajmniej dwóch znaczących transformacjach ich organizacji – wynika z badania EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Równocześnie aż 67 proc. badanych stwierdza, że w analogicznym okresie przynajmniej jeden proces zmiany nie osiągnął zakładanych rezultatów.

17.01.2023

Szpitale dostaną więcej pieniędzy za pobyt pacjenta w pierwszych dniach

Opieka zdrowotna

Od lutego 2023 r. za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu NFZ zapłaci ok. 50 proc. pełnej stawki za hospitalizację. W pierwszym dniu – 67 proc., w drugim – 83 proc., a trzeciego dnia hospitalizacji – 100 proc. Docelowo szpitale mają otrzymywać pełną stawkę za dobę hospitalizacji już od pierwszego dnia pobytu pacjenta w placówce.

17.01.2023

Walka UE z karuzelami VAT będzie mocno cyfrowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zagadnienie zmniejszenia wartości przychodów fiskalnych w VAT od dłuższego czasu jest „pod lupą” Unii Europejskiej. Efekt długich prac nad ograniczeniem tego problemu ujrzał niedawno światło dzienne. Można powiedzieć, że w dość niedalekiej przyszłości rozliczanie VAT czeka wręcz rewolucja cyfrowa.

17.01.2023

E-rozprawy, składy, wstrzymanie przedawnienia karalności - radcy postulują zmiany przepisów covidowych

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mimo że sytuacja pandemiczna teoretycznie wróciła do normy, w procedurze karnej, podobnie jak w cywilnej, nadal obowiązują covidowe uregulowania. Krajowa Rada Radców Prawnych przeanalizowała te przepisy i proponuje ich zmianę. Chodzi m.in. o składy jednoosobowe, rozprawy zdalne i wzmocnioną rolę prokuratora, zdalne posiedzenia aresztowe oraz przepisy o wstrzymaniu terminów przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary.

17.01.2023

W 2023 roku nastąpi ponowny autozapis do PPK

Prawo pracy PPK

Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.

17.01.2023

Starosta wnikliwej przyjrzy się informacji policji o zatrzymaniu prawa jazdy

Prawo karne Administracja publiczna

Starostwie zapowiadają, że będą bardziej wnikliwie prowadzić postępowania w sprawie czasowego zatrzymania prawa jazdy przez policję z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości. Sama policja, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie zamierza zmienić swoich działań. W tej sytuacji, zdaniem przedstawicieli wydziałów komunikacji, ingerencja ustawodawcy jest jednak potrzebna.

17.01.2023

Sądy surowo karzą za spalanie śmieci w piecach

Środowisko Odpady

Sypią sią kary za palenie w piecach odpadami - grozi za to nawet 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie. Palenie byle czym, zawieszenie norm na węgiel, mniejsze zainteresowanie wymianą "kopciuchów" oraz przesunięcie w czasie wejścia w życie niektórych uchwał antysmogowych powoduje, że jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie.

17.01.2023

Trwające po kilka miesięcy postępowania blokują działalność w sprzedanych aptekach

Farmacja Zarządzanie Ochrona konkurencji

Postępowania dotyczące przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki mają wychwytywać obchodzenie prawa przez sieci aptek za pomocą tzw. firm-słupów. Oznacza to jednak trwające nawet miesiącami szczegółowe inspekcje, podczas których prowadzenie działalności w sprzedanej aptece nie jest możliwe. Samorząd aptekarski uważa takie badanie za konieczne.

17.01.2023

Kolejne postepowania dyscyplinarne wobec sędziego Pawła Juszczyszyna

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn znów został wzywany do składania wyjaśnień przez rzecznika dyscyplinarnego za podważanie legalności powołania sędziów z udziałem upolitycznionej neoKRS. Chodziło o skuteczność powołania sędziego Marcina Czapskieggo na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ustawa ustrojowa zabrania kwestionowania istnienia stosunku służbowego sędziego.

16.01.2023

Sądy wydają podwójne postanowienia spadkowe. Problem może rozwiązać tylko zmiana prawa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skala problemu podwójnych postanowień spadkowych nie zmniejsza się – wynika ze spraw prowadzonych w biurze RPO Uniemożliwia to działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, czy sprzedaż. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało podjęcie prac nad zmianą przepisów, ale projektu wciąż brakuje.

16.01.2023

NIK wytknęła patologie przy tworzeniu szpitala tymczasowego we Wrocławiu

Opieka zdrowotna Koronawirus

Szpital tymczasowy we Wrocławiu był samowolą budowlaną; niektóre z przyjętych podczas budowy szpitala rozwiązań architektonicznych, technicznych i budowlanych były błędne, a placówce nie zapewniono w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej - wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

16.01.2023