Jak powołać członka zarządu?

Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej może mieć wymiar korporacyjny bądź etatowy. Powołanie danej osoby na stanowisko członka zarządu w spółce kapitałowej nie powoduje niejako z mocy...

07.06.2017

Lublin: powstanie ośrodek szkoleniowy chirurgii oka

Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych w Szwajcarii uruchomi swoją filię w Lublinie. Będzie to ośrodek szkoleniowy w dziedzinie okulistyki zabiegowej. Inaugurację ośrodka zaplanowano...

07.06.2017

Teresa Czerwińska została wiceministrem finansów

Dr hab. Teresa Czerwińska została z dniem 7 czerwca 2017 r. powołana na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa...

07.06.2017

Wysokie kary za nielegalny demontaż pojazdów

Środowisko

Ustawa regulująca zasady recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji obowiązuje od ponad 12 lat. Wydawałoby się, że wiedza i świadomość, czego nie wolno robić i za co grozi kara finansowa,...

07.06.2017

Pracodawcy niezadowoleni z kompetencji pracowników

Na równi ze specjalistyczną wiedzą i znajomością języków obcych pracodawcy doceniają miękkie kompetencje, takie jak komunikatywność, zdolność do pracy w grupie czy odporność na stres.

07.06.2017

Dolny Śląsk: 68 mln zł dla ośrodków zdrowia

Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy 68 milionów złotych na modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla 37 ośrodków zdrowia. Środki pochodzą z konkursu w ramach...

07.06.2017

Wniosek ws. reformy na następnym posiedzeniu Sejmu?

Wszystko na to wskazuje, że Sejm zajmie się obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, na następnym posiedzeniu Izby - poinformował w środę...

07.06.2017

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,5 proc.

7,5 proc. - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok...

07.06.2017

Pracodawcy niezadowoleni z kompetencji pracowników

Na równi ze specjalistyczną wiedzą i znajomością języków obcych pracodawcy doceniają miękkie kompetencje, takie jak komunikatywność, zdolność do pracy w grupie czy odporność na stres. Dwie trzecie...

07.06.2017