Poinformowała o tym Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustw na szkodę ponad 400 osób, których dopuszczono się podczas udzielania pożyczek w zamian za przewłaszczenie nieruchomości. W postępowaniu zarzuty przedstawiono 20 osobom, w tym 5 osobom wykonującym zawód notariuszy z terenu Trójmiasta i Warszawy. (120 zarzutów dla notariuszy i ok. 30 dla pozostałych 15 osób) Śledztwo jest prowadzone od 2013 r. i obejmuje lata 2011 – 2015 r.

W środę 3 października br. prokurator ogłosił zarzuty kolejnej osobie wykonującej zawód notariusza na terenie Trójmiasta. Osobie tej przedstawiono 10 zarzutów z art. 231 § 2 kk dotyczących niedopełnienia obowiązków służbowych przy sporządzaniu umów pożyczki w formie aktu notarialnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw.

Prokuratura przypomina, że w sierpniu br. zastosowano wobec 5 notariuszy środki zapobiegawcze w postaci zakazu wykonywania zawodu notariusza i poręczenia majątkowe w kwocie od 50 do 100 tys. zł.