Jak podkreśla partner zarządzający Krzysztof Wiater, doświadczenie nowych partnerów umożliwi stworzenie silnych zespołów eksperckich. - NGL, czyli New Generation Lawyers, to miejsce dla ambitnych i nastawionych na rozwój prawników i doradców podatkowych, zarówno w rozumieniu budowania wiedzy sektorowej i tematycznej, jak i współpracę z nieprawniczym zespołem ekspertów. Ten model pozwoli nam na poszerzenie oferty, zwiększenie jej komplementarności i odpowie na coraz większe oczekiwania klientów - dodaje. 

Zespół zwiększa się już od października. 

Trzej radcy prawni 

Do NGL Legal dołączyli trzej radcy prawni: Grzegorz Godlewski, Filip Opoka oraz Maciej Wesołowski. 

Jak poinformowano, Godlewski ma 11-letnie doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa korporacyjnego, w szczególności w obsłudze transakcji oraz w procesach połączeń i podziałów spółek. Doradza też w przedmiocie inwestycji bezpośrednich, reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w kwestiach związanych z pomocą publiczną. Posiada doświadczenie w doradztwie dla sektora energetycznego. 

Opoka ma również 11-letnie doświadczenie w doradztwie w sprawach regulacyjnych, w tym w na rzecz podmiotów z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki wiatrowej. Doradza w zakresie obrotu i dystrybucji energii i gazu oraz w zakresie prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z elektromobilnością, a także w procesach inwestycyjnych. - Koordynował międzynarodowe projekty, między innymi związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż i wydobyciem ropy naftowej, prowadzonych przez podmioty poza granicami Polski - dodano.

Podobnie Maciej Wesołowski, który od 11 lat specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym. - Doradza na rzecz podmiotów z sektora elektroenergetycznego i gazowego, paliwowego i cieplnego w zakresie koncesjonowania, taryf, przyłączeń do sieci, systemów wsparcia, pokrywania kosztów osieroconych oraz innych zasad wytwarzania, obrotu, przesyłania oraz dystrybucji energii i paliw ciekłych i gazowych - podkreśla kancelaria.

Wszyscy trzej przeszli z DLA Piper.

Adwokat i doradca podatkowy

Adwokat Magdalena Zwolińska także przeszła do NGL z DLA Piper. Ma 10-letnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Specjalizuje się w umowach dotyczących zatrudnienia, dokumentach wewnętrznych z zakresu prawa pracy oraz porozumieniach pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami, a także w kwestiach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia. Prowadzi spory o ustalenie istnienia stosunku pracy, kwestię pracy w godzinach ponadwymiarowych, mobbing i dyskryminację w miejscu pracy, a także przygotowywanie oraz prowadzenie wewnętrznych dochodzeń dotyczących mobbingu i molestowania w miejscu pracy. 

Ostatnim nowym partnerem jest Bartosz Sankiewicz, doradca podatkowy z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Doradza przy restrukturyzacjach międzynarodowych, transakcjach zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy, w projektach przeglądów podatkowych, badań due dilligence, strukturyzacji finansowania, zakładaniu podatkowych grup kapitałowych, podatku od nieruchomości dla klientów z branży energetyki wiatrowej.