Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2019-2023 we wszystkich województwach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”. Z budżetu państwa zostanie przeznaczone na ten cel 2,75 mld zł. Resort podkreśla, że co roku w ramach programu trafi do gmin 550 mln zł, a skorzysta z niego prawie 1,2 mln osób.

Co umożliwi program „Posiłek w szkole i w domu”?

Program wprowadzi m.in.:

  • możliwość dodatkowego wsparcia dla gmin prowadzących stołówki szkolne,
  • możliwość rozwoju i tworzenia stołówek szkolnych,
  • możliwość dofinansowania dowozu posiłków, co pozwoli na skuteczniejsze udzielanie pomocy w formie posiłku osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą opuszczać swoich mieszkań.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zobacz też komentarz praktyczny Stołówki szkolne i przedszkolne - organizacja i funkcjonowanie

 


Kto skorzysta z pomocy?

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewni pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Zgodnie z informacją resortu trafi do osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach programu opracowane zostały trzy moduły – dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych i organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Czytaj też: Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki