Gmina sama wpisze dłużnika do rejestru

Samorząd terytorialny

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które ureguluje wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Informacje o dłużniku do bazy doda także pracownik jednostki...

14.11.2017

Tekst jednolity ustawy o samorządzie województwa

Samorząd terytorialny

W dniu 13 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o samorządzie województwa.

14.11.2017

Kombatanci nie będą płacić za pobyt w DPS

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wchodzi w życie 9 listopada br., umożliwi zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia...

08.11.2017

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów przyjęła 7 października projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska.Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w...

07.11.2017