Opublikowany tekst jednolity ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237) uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 16 lilstopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. poz. 2003) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 8 listopada 2017 roku.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Aleksander Worakomski