CSIOZ poinformował, że zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont w Systemie jest już dostępna.

W przypadku stwierdzenia problemów związanych z procedurą zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska produkcyjnego apteki mogą się kontaktować z CSIOZ.

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała też, że prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w celu przedłużenia terminu raportowania danych do Systemu SMOPL.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi ma umożliwić między innymi monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów.

Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym  produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP, refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP oraz produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.

Źródło: www.nia.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]