Współczynnik dotyczy świadczeń leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii, z wyłączeniem świadczeń polegających na zapewnieniu zakwaterowania świadczeniobiorcom poza oddziałem szpitalnym oferowanych przez szpitale.

Dotyczy świadczeń rozliczanych produktami rozliczeniowymi określonymi w załączniku nr 1e do Zarządzenia Nr 54/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 lipca 2017 roku zmieniającego  zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów.

W związku z tym uprawnieni świadczeniodawcy powinni świadczenia o kodach: 5.08.05.0000170, 5.08.05.0000171, 5.08.05.0000174 sprawozdawać z wartością podniesioną o 20 procent, z krotnością faktyczną i rozliczeniową równą 1 bez dodawania kodu specjalnego rozliczenia WKO.

Z kolei dla świadczeń o kodach: 5.08.05.0000172, 5.08.05.0000173, 5.08.05.0000175, 5.08.05.0000176 uprawnieni świadczeniodawcy, powinni podawać krotność faktyczną równą 1 i rozliczeniową 1,2  wraz z jednoczesnym wykazaniem kodu specjalnego rozliczenia WKO.

 

Źródło: www.nfz.gov.pl 

[-OFERTA_HTML-]