Nowe stawki wynagradzania w podmiotach leczniczych

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało 18 grudnia 2017 roku rozporządzenie ministra zdrowia z 14 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników...

19.12.2017

Jak zapłacić grudniowe składki ZUS? Ważne zmiany

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku. A jak opłacić składki należne za grudzień 2017 r., których termin płatności przypada w styczniu? Wpłacić...

18.12.2017

Od kiedy nowe obowiązki sprawozdawcze gmin?

Samorząd terytorialny

Do końca 2017 r. gminy nie mają obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

18.12.2017

Lekarze POZ przedłużą umowy z NFZ do 30 czerwca 2018

Zespół Negocjacyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie podczas spotkania z przedstawicielami Centrali NFZ ustalił, że do końca 2017 roku zostaną przygotowane i przesłane aneksy do umów dotyczących...

16.12.2017

Stary SIO podziała do marca 2019 r.

Stary system informacji oświatowej będzie działał do marca 2019 r. MEN po raz kolejny zdecydowało o przedłużeniu jego żywota.

14.12.2017

Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi już obowiązują

Zaczynają obowiązywać przepisy określające reguły autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi ustalony jest termin, w jakim powinno to nastąpić, jak i konsekwencje braku dokonania autoryzacji.

12.12.2017